MCI wykonało pierwszy krok, by zdobyć WP

Powstało konsorcjum, którego celem jest przejęcie majątku Wirtualnej Polski. W piątek fundusz MCI wystosuje w tej sprawie specjalny komunikat prasowy. W tej chwili opracowywana jest oferta i strategia pozyskania upadłej spółki. Przejęcie WP ze względu na ostatnią decyzję sądu o formie upadłości będzie zabiegiem niezwykle trudnym do wykonania od strony prawnej. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że starania nowopowstałego konsorcjum mogą zakończyć się fiaskiem.

MCI wykonało pierwszy krok, by zdobyć WP
Internet Standard dowiedział, że w dniu dzisiejszym doszło do zarejestrowania konsorcjum, o którym pisaliśmy wczoraj. Przypomnijmy, że inicjatorem powstania nowej spółki jest MCI. W jej skład wszedł również Marek Borzestowski, prezes portalu. Jego partnerem biznesowym ma być dawny rywal, założyciel konkurencyjnego przedsięwzięcia – Areny.pl – Leszek Bogdanowicz. Nowy podmiot opracowuje teraz ofertę przejęcia portalu, którą chce w najbliższym czasie złożyć syndykowi. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, oferta może zostać złożona nawet do końca bieżącego tygodnia. W piątek MCI będzie miało obowiązek poinformowania o swoich działaniach – w tym celu wystosowany zostanie specjalny komunikat prasowy.

Dzisiejsze wydarzenie wcale nie przesądza jednak tego, że MCI stanie się nowym właścicielem Wirtualnej Polski. Ostatnia decyzja sądu w sprawie upadłości WP działa na niekorzyść nowego konsorcjum. Przypomnijmy, że sąd zmienił formę upadłości z likwidacji spółki na możliwość zawarcia układu. Jak przyznał Piotr Michalski, rzecznik prasowy TP Internet, taka decyzja oznaczać może barierę w uzyskaniu od inwestora większej kwoty za przedsiębiorstwo od tej, którą można uzyskać w ramach układu. ”Sprawa jest niezwykle skomplikowana od strony prawnej” - poinformowała nas anonimowo osoba bezpośrednio związana z nowopowstałym konsorcjum - ”MCI ma ambicje przejęcia Wirtualnej Polski, jednakże bariery w finalizacji tych planów są ogromne, więc istnieje takie ryzyko, że ostatecznie sprawa zakończy się fiaskiem.”

TP Internet pozytywnie ocenia możliwość dokonania przez konsorcjum inwestycji w spółkę, widząc w nowym graczu źródło finansowe, z którego można by spłacić wierzytelności WP i otrzymać zwrot pożyczki udzielnej portalowi (przypomnijmy, że chodzi o kwotę 30 mln zł).

Informacje o złożeniu propozycji przejęcia WP przez nowe konsorcjum:

http://www.internetstandard.pl/news/67003.html

O tym, jak na informację o nowym inwestorze zareagowała branża, można przeczytać tutaj:

http://www.internetstandard.pl/news/66901.html

Pierwsze informacje o działaniach MCI:

http://www.internetstandard.pl/news/66884.html