MCI wykonało pierwszy krok, by zdobyć WP

Powstało konsorcjum, którego celem jest przejęcie majątku Wirtualnej Polski. W piątek fundusz MCI wystosuje w tej sprawie specjalny komunikat prasowy. W tej chwili opracowywana jest oferta i strategia pozyskania upadłej spółki. Przejęcie WP ze względu na ostatnią decyzję sądu o formie upadłości będzie zabiegiem niezwykle trudnym do wykonania od strony prawnej. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że starania nowopowstałego konsorcjum mogą zakończyć się fiaskiem.

Internet Standard dowiedział, że w dniu dzisiejszym doszło do zarejestrowania konsorcjum, o którym pisaliśmy wczoraj. Przypomnijmy, że inicjatorem powstania nowej spółki jest MCI. W jej skład wszedł również Marek Borzestowski, prezes portalu. Jego partnerem biznesowym ma być dawny rywal, założyciel konkurencyjnego przedsięwzięcia – Areny.pl – Leszek Bogdanowicz. Nowy podmiot opracowuje teraz ofertę przejęcia portalu, którą chce w najbliższym czasie złożyć syndykowi. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, oferta może zostać złożona nawet do końca bieżącego tygodnia. W piątek MCI będzie miało obowiązek poinformowania o swoich działaniach – w tym celu wystosowany zostanie specjalny komunikat prasowy.

Dzisiejsze wydarzenie wcale nie przesądza jednak tego, że MCI stanie się nowym właścicielem Wirtualnej Polski. Ostatnia decyzja sądu w sprawie upadłości WP działa na niekorzyść nowego konsorcjum. Przypomnijmy, że sąd zmienił formę upadłości z likwidacji spółki na możliwość zawarcia układu. Jak przyznał Piotr Michalski, rzecznik prasowy TP Internet, taka decyzja oznaczać może barierę w uzyskaniu od inwestora większej kwoty za przedsiębiorstwo od tej, którą można uzyskać w ramach układu. ”Sprawa jest niezwykle skomplikowana od strony prawnej” - poinformowała nas anonimowo osoba bezpośrednio związana z nowopowstałym konsorcjum - ”MCI ma ambicje przejęcia Wirtualnej Polski, jednakże bariery w finalizacji tych planów są ogromne, więc istnieje takie ryzyko, że ostatecznie sprawa zakończy się fiaskiem.”

TP Internet pozytywnie ocenia możliwość dokonania przez konsorcjum inwestycji w spółkę, widząc w nowym graczu źródło finansowe, z którego można by spłacić wierzytelności WP i otrzymać zwrot pożyczki udzielnej portalowi (przypomnijmy, że chodzi o kwotę 30 mln zł).

Informacje o złożeniu propozycji przejęcia WP przez nowe konsorcjum:

http://www.internetstandard.pl/news/67003.html

O tym, jak na informację o nowym inwestorze zareagowała branża, można przeczytać tutaj:

http://www.internetstandard.pl/news/66901.html

Pierwsze informacje o działaniach MCI:

http://www.internetstandard.pl/news/66884.html