MCI w S4E

Fundusz inwestuje 4 mln zł w spółkę zajmującą się archiwizacją i przetwarzaniem danych.

MCI obejmie w czterech etapach 4 mln akcji z emisji , spółki z rynkowego sektora pamięci masowych. Fundusz chce docelowo zostać posiadaczem 88% akcji tej spółki. Na koniec 2004 roku wiceprezes S4E, Tadeusz Jan Kudła planuje 50 mln zł przychodów i 4 mln zł netto zysku, oraz wprowadzenie S4E na giełdę. MCI zamierza odsprzedać wówczas udziały w spółce inwestorowi strategicznemu. Fundusz chce, żeby został nim jeden z amerykańskich producentów systemów przechowywania danych.

Decyzja o objęciu akcji właśnie tej spółki jest zgodna z niedawno przyjęta strategią funduszu. Zakłada ona angażowanie się w przedsięwzięcia z sektorów niszowych, o słabo rozwiniętej konkurencyjności.