MCI rozwiązał umowę inwestycyjną z Elektrimem

MCI Management rozwiązał umowę z Elektrimem, dotyczącą inwestycji w Poland.com. Jednocześnie fundusz sprzedał 25% udziałów w portalu czlonkowi grupy menedżerskiej Poland.com.

MCI Management poinformował o sprzedaży za 10 tys. zł 24,58% akcji portalu o nominalnej warości 3,75 mln zł , członkowi grupy menedżerskiej Poland.com, Tomaszowi Głowiakowi. Transakcja, jak podano w komunikacie ma charakter management buy-out. MCI sprzedało ponadto Tomaszowi Głowniakowi swoje wierzytelności na rzecz Poland.com, w wysokości 595,4 tys. zł, także za kwotę 10 tys. zł. Obie transakcje nie wpłyną na wynik finansowy funduszu, który już we wrześniu br. utworzył na te cele odpowiednio 100% rezerwę na aktywa portalu oraz odpis z tytułu trwałej utraty wierzytelności.

Jednocześnie rozwiązana została umowa inwestycyjna z Elektrim SA z dnia 29 marca 2001 roku w zakresie inwestycji w Poland.com. Obecnie portal ma zamienić się w wortal tematyczny o Polsce, skierowany głównie do odbiorców zagranicznych. Jak stwierdzono w komunikacie, wobec wycofania się inwestora telekomunikacyjnego, „(...) pozostawanie portalu w modelu horyzontalnym przestało mieć dalszy sens. Decyzja o sprzedaży akcji na rzecz Tomasza Głowiaka stworzy Poland.com możliwość kontynuacji działalności spółki, a co najważniejsze uchroni portal od upadłości (...)”.

Komentując wydarzenie, prezes MCI Management, Tomasz Czechowicz stwierdził, że po restrukturyzacji Poland.com będzie miał duże szanse na przetrwanie.

„Z naszego punktu widzenia mogę stwierdzić, iż w działalności venture capital zawsze należy się liczyć z faktem mniej udanych inwestycji. Jestem jednak pewien, że nadrobimy tę stratę z nawiązką przy innych naszych inwestycjach." - powiedział ponadto Tomasz Czechowicz.