Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI rejestruje obligacje: miało być 30 mln, jest 10

Fundusz venture capital MCI Management poinformował, że do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyjęte zostało 1,67 tys. obligacji zamiennych serii A. Obligacje mają być wprowadzone na rynek. Przypomnijmy, że MCI spodziewało się uzyskać z publicznej emisji 30 mln zł. Udało się zgromadzić jedynie jedną trzecią tej kwoty.

MCI Management po rejestracji obligacji wprowadzi je na rynek. Taki wniosek złożono 2 dni temu. Pakiet 1,67 tys. obligacji (o wartości nominalnej 6 tys. zł każda) na okaziciela serii A zamiennych na akcje ma pojawić się w trybie zwykłym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W następstwie asymilacji mają być zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii F.

Emisja obligacji zamiennych na akcje zakończyła się niepomyślnie dla MCI. Fundusz liczył, że uda mu się pozyskać 30 mln zł z publicznej emisji. Tymczasem ostatecznie udało się zgromadzić jedynie jedną trzecią planowanej kwoty.

MCI zaznaczał, że pozyskane środki mają być przeznaczone na inwestycje. Fundusz w dość niejasny sposób mówił również o planach przejęcia Wirtualnej Polski (szerzej o tym w artykule "Zagadkowa gra: jakie są zamiary MCI względem WP")