Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI przedstawia prognozę na koniec 2004 r.

Zarząd funduszu MCI Management S.A. podał, że do końca bieżącego roku spółka planuje uzyskać jednostkowy wynik finansowy netto w wysokości 3,555 mln zł. W minionym półroczu MCI osiągnął pierwszy w swej historii zysk.

W drugim kwartale br. spółka uzyskała 38,64 mln zł przychodu ze sprzedaży. Skonsolidowane przychody wyniosły 58,43 mln zł.

Zarząd spółki prognozuje, że w tym roku spółka osiągnie jednostkowy wynik finansowy netto w wysokości 3,555 mln zł. Wycena aktywów ma objąć 99,93 mln zł. Wykonanie przez MCI Management SA powyższych prognoz stanowić będzie podstawę realizacji pierwszej transzy opcji menedżerskich za 2004 rok.

Fundusz MCI prognozuje również dalszą poprawę wyników spółek portfelowych. Jednocześnie prowadzi także nowe inwestycje, na które chce w ciągu najbliższych dwóch lat przeznaczyć ok. 100 mln zł.