MCI prognozuje 78 mln zł zysku w 2010 r.

Skonsolidowany zysk netto, który Grupa MCI osiągnęła w III kwartale br. wyniósł 35,98 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów wzrosła do 455,03 mln zł, zaś skonsolidowanych aktywów netto do 347,69 mln zł.

Po weryfikacji planów spółki i szacowanych wyników w IV kwartale 2010 r. Zarząd MCI Management SA podniósł prognozę zysku netto na koniec 2010 r. do 78 mln zł.

"Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych w trzecim kwartale wyników. Pokazują one, że obrana przez nas strategia jest słuszna, a starannie dobierane inwestycje są trafione" - powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

"Odzwierciedlają to również raporty analityczne wysoko wyceniające akcje MCI i wydawane z rekomendacją "kupuj". Pozytywnie oceniamy dynamikę rozwoju nowych funduszy MCI oraz sytuację gotówkową spółki. Z tym większą satysfakcją podnosimy prognozę zysku netto na koniec 2010 r., o ponad 15%." - mówi Tomasz Czechowicz.