Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI podsumowuje

Giełdowy fundusz venture capital dokonał podsumowania działalności w roku 2001. Strata netto funduszu wyniosła 2,9 mln zł.

W portfelu MCI znajduje się obecnie 9 spółek, m. in. JTT Computer (36% udziałów funduszu), CSS (50%), Bankier (59%), Expertia (59%) i Travelplanet (97%). Spółka dokonała 3 nowych inwestycji w firmy informatyczne: Biprogeo, Storage4E i Synergy Polska. Wypadły zeń natomiast Poland.com i CubeTeam, przedsięwzięcia z którymi początkowo wiązano wielkie nadzieje. Udziały MCI w portalu w którym inwestorem jest obecnie Elektrim zostały sprzedane kadrze zarządzającej spółką. Druga z tych spółek uległa likwidacji.

Spośród firm portfelowych MCI najlepsze wyniki osiągnął JTT, który w ostatnim roku finansowym miał przychody w wysokości 443 mln zł i zysk netto 3,2 mln zł. Przy przychodach rzędu 59 mln zł stratę w wysokości 4,3 mln zł miało natomiast CCS. Według zapowiedzi funduszu, spółka ma jednak w br. uzyskać rentowność.

Inna spółka MCI - Bankier.pl, który w minionym roku połączył się z innym wortalem finansowym - Euromoney.pl odnotowała przychody w wysokości 2,2 mln zł. Strata netto Bankiera wyniosła 3,2 mln zł. Według danych dotyczących udziału w rynku reklamowym, przedstawionych ostatnio przez sieć AdNet, ponad połowa wpływów wortalu pochodziłaby więc z reklam. Kolejny dotcom w portfelu MCI, działający od połowy ub. roku wortal turystyczny TravelPlanet odnotował 211 tys. zł przychodów, a strata netto na koniec roku wyniosła 1,5 mln zł.

Fundusz zapewnił drugą rundę finansowania czterem spółkom - Bankier.pl (20% objął w nim fundusz bmp/CEEV), PPU/Expertia.pl, w której 13% objął wykonawca technologicznej platformy dla tego portalu ubezpieczeniowego – Efigence, CCS, w którym udziały (16%) objął Enterprise Investors, oraz JTT – którego udziałowcem z 10% pakietem stał się dostawca rozwiązań sieciowych Enterasys Networks. „Obecnie nasze spółki mają zapewnione środki do rozwoju, a dalsza, konsekwentna realizacja biznesplanów pozwoli im na osiągnięcie break even point. Dlatego naszym priorytetem nie jest obecnie realizowanie drugich rund lecz budowanie wartości portfela poprzez poprawę wyników operacyjnych spółek i dopiero w kolejnej fazie pozyskiwanie inwestorów” – powiedział w komunikacie prezes MCI, Tomasz Czechowicz.

Według informacji zawartych w komunikacie, MCI Management posiada w ponad 21,5 mln zł środków obrotowych. Strata netto funduszu wyniosła 2,9 mln zł, strata w wynikach skonsolidowanych wynosi 5,8 mln zł. „Mamy obecnie zrównoważony portfel i pozycję niekwestionowanego lidera na polskim rynku venture capital. Do tego wciąż dysponujemy ok. 13,7 mln zł w gotówce. To bardzo dobra sytuacja, nie sądzę zatem aby rok 2002 przyniósł jakieś niespodzianki” - dodał Tomasz Czechowicz.