MCI podsumowuje

Giełdowy fundusz venture capital dokonał podsumowania działalności w roku 2001. Strata netto funduszu wyniosła 2,9 mln zł.

W portfelu MCI znajduje się obecnie 9 spółek, m. in. JTT Computer (36% udziałów funduszu), CSS (50%), Bankier (59%), Expertia (59%) i Travelplanet (97%). Spółka dokonała 3 nowych inwestycji w firmy informatyczne: Biprogeo, Storage4E i Synergy Polska. Wypadły zeń natomiast Poland.com i CubeTeam, przedsięwzięcia z którymi początkowo wiązano wielkie nadzieje. Udziały MCI w portalu w którym inwestorem jest obecnie Elektrim zostały sprzedane kadrze zarządzającej spółką. Druga z tych spółek uległa likwidacji.

Spośród firm portfelowych MCI najlepsze wyniki osiągnął JTT, który w ostatnim roku finansowym miał przychody w wysokości 443 mln zł i zysk netto 3,2 mln zł. Przy przychodach rzędu 59 mln zł stratę w wysokości 4,3 mln zł miało natomiast CCS. Według zapowiedzi funduszu, spółka ma jednak w br. uzyskać rentowność.

Inna spółka MCI - Bankier.pl, który w minionym roku połączył się z innym wortalem finansowym - Euromoney.pl odnotowała przychody w wysokości 2,2 mln zł. Strata netto Bankiera wyniosła 3,2 mln zł. Według danych dotyczących udziału w rynku reklamowym, przedstawionych ostatnio przez sieć AdNet, ponad połowa wpływów wortalu pochodziłaby więc z reklam. Kolejny dotcom w portfelu MCI, działający od połowy ub. roku wortal turystyczny TravelPlanet odnotował 211 tys. zł przychodów, a strata netto na koniec roku wyniosła 1,5 mln zł.

Fundusz zapewnił drugą rundę finansowania czterem spółkom - Bankier.pl (20% objął w nim fundusz bmp/CEEV), PPU/Expertia.pl, w której 13% objął wykonawca technologicznej platformy dla tego portalu ubezpieczeniowego – Efigence, CCS, w którym udziały (16%) objął Enterprise Investors, oraz JTT – którego udziałowcem z 10% pakietem stał się dostawca rozwiązań sieciowych Enterasys Networks. „Obecnie nasze spółki mają zapewnione środki do rozwoju, a dalsza, konsekwentna realizacja biznesplanów pozwoli im na osiągnięcie break even point. Dlatego naszym priorytetem nie jest obecnie realizowanie drugich rund lecz budowanie wartości portfela poprzez poprawę wyników operacyjnych spółek i dopiero w kolejnej fazie pozyskiwanie inwestorów” – powiedział w komunikacie prezes MCI, Tomasz Czechowicz.

Według informacji zawartych w komunikacie, MCI Management posiada w ponad 21,5 mln zł środków obrotowych. Strata netto funduszu wyniosła 2,9 mln zł, strata w wynikach skonsolidowanych wynosi 5,8 mln zł. „Mamy obecnie zrównoważony portfel i pozycję niekwestionowanego lidera na polskim rynku venture capital. Do tego wciąż dysponujemy ok. 13,7 mln zł w gotówce. To bardzo dobra sytuacja, nie sądzę zatem aby rok 2002 przyniósł jakieś niespodzianki” - dodał Tomasz Czechowicz.