Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI: po roku 3,6 mln zysku

W IV kw. 2004 r. skonsolidowane przychody grupy MCI wzrosły o 142 proc. do 23,5 mln zł. Kwartalna strata netto sięgnęła 1,1 mln zł. Cały rok grupa zakończyła z zyskiem netto na poziomie 3,6 mln zł - najwyższym w historii, przy przychodach 96,15 mln zł.

Jak podaje zarząd funduszu, prognozowany wynik netto został wykonany w 102 proc., zaś własna wycena aktywów MCI dokonana na koniec roku (99 mln zł) została zrealizowana w ponad 99 proc.