MCI: obligacje na akcje

Fundusz MCI Management zamierza wyemitować do 5 tys. obligacji zamiennych o łącznej wartości 30 mln zł.

Obligacje będą zamienne na nie więcej niż pięć milionów akcji serii F, podała spółka w sobotnim komunikacie dotyczącym projektu uchwał na WZA, planowanego na 17 maja. Zarząd zakłada, że dotychczasowi akcjonariusze będą wyłączeni z prawa poboru akcji.

"Emisja taka pozwoliłaby Spółce pozyskać, na korzystnych warunkach finansowych, środki pieniężne niezbędne do realizacji dalszych planów inwestycyjnych Spółki, zgodnych z celami statutowymi i uchwalonym biznes planem Spółki na rok 2004 (...)" - czytamy w komunikacie MCI

Jak informowaliśmy wcześniej, fundusz kupił 146 udziałów spółki Centrum Komputerowe Adax, do którego MCI zamierza przenieść produkcję linii komputerów Adax. Nabyte akcje stanowią w sumie 66,36 proc. kapitału zakładowego CK Adax. Udziały zostały kupione przez MCI Management S.A. za kwotę 42,78 tys. zł. MCI Management SA posiada w JTT Computer obecnie 36,05 proc. udziału w kapitale zakładowym. Wedlug najnowszych doniesień, wrocławski producent nie doszedł do porozumienia z bankami, którym był winien ok. 60 mln zł. W piątek wpłynął do sądu nowy wniosek o upadłość i likwidację spółki.

Zarząd funduszu poinformował dziś, że przychody, należącej do portfela MCI, spółki Travelplanet wzrosły w I kw. do 2,92 mln zł, co oznacza wzrost o 307 proc. w ujęciu rocznym. MCI Management podtrzymuje tegoroczną prognozę przychodów Travelplanet.pl na poziomie 23 mln zł.