Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI: lepsze widoki na 2006 r.

Wrocławski fundusz dokonał korekty prognoz finansowych na 2006 r. i wartości posiadanych aktywów.

"Fundusz MCI zakłada wzrost prognozy wyniku jednostkowego o 23%, a skonsolidowanego o 22%. Źródłem wzrostu są już zrealizowane oraz planowane wyjścia gotówkowe MCI z inwestycji i przewidywane lepsze od planowanych wyniki dojrzałych spółek portfelowych w czwartym kwartale 2006 r. Ponadto Zarząd MCI Management SA podnosi o 33% przewidywaną wartości aktywów funduszu na koniec 2006 roku jako efekt znaczącego rozwoju spółek portfelowych z branż Internet i Mobile oraz wzrostu ich wyceny poprzez udane emisje publiczne na GPW (Bankier.pl, One-2-One)" - podała spółka.

MCI spodziewa się obecnie, że 2006 r. zamknie z zyskiem netto na poziomie 12,4 mln zł (13,2 mln zł skonsolidowany), a wartość aktywów spółki sięgnie 177 - 200 mln zł. W portfelu MCI jest teraz 16 spółek. Do końca roku fundusz planuje 3 - 6 nowych inwestycji.