MCI: lepsze widoki na 2006 r.

Wrocławski fundusz dokonał korekty prognoz finansowych na 2006 r. i wartości posiadanych aktywów.

"Fundusz MCI zakłada wzrost prognozy wyniku jednostkowego o 23%, a skonsolidowanego o 22%. Źródłem wzrostu są już zrealizowane oraz planowane wyjścia gotówkowe MCI z inwestycji i przewidywane lepsze od planowanych wyniki dojrzałych spółek portfelowych w czwartym kwartale 2006 r. Ponadto Zarząd MCI Management SA podnosi o 33% przewidywaną wartości aktywów funduszu na koniec 2006 roku jako efekt znaczącego rozwoju spółek portfelowych z branż Internet i Mobile oraz wzrostu ich wyceny poprzez udane emisje publiczne na GPW (Bankier.pl, One-2-One)" - podała spółka.

MCI spodziewa się obecnie, że 2006 r. zamknie z zyskiem netto na poziomie 12,4 mln zł (13,2 mln zł skonsolidowany), a wartość aktywów spółki sięgnie 177 - 200 mln zł. W portfelu MCI jest teraz 16 spółek. Do końca roku fundusz planuje 3 - 6 nowych inwestycji.