Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI kontroluje PPU

Za 71 tys. zł MCI zwiększył swój udział w Polskim Portalu Ubezpieczeniowym z 27% do ponad 68%. Łączny koszt inwestycji MCI w spółkę zarządzającą serwisem pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń Expertia wynosi jednak ponad 4 mln zł.

Fundusz, zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej przyjął ofertę sprzedaży akcji spółki PPU złożoną przez jej założycieli. 71 425 walorów odpowiadających ponad 40-proc. kapitału akcyjnego PPU, MCI nabył po cenie nominalnej 1 zł za szukę od czterech osób fizycznych.

Obecnie MCI posiada pakiet 68,15% akcji, łącznym kosztem inwestycji 4 058 875 zł – w październiku 2000 roku objęcie 27% akcji PPU zaksięgowano w funduszu w wysokości blisko 4 mln zł. Od tego czasu nastąpiła więc ponad stukrotna przecena wartości papierów dotcomu. „Inwestycja, mimo niewątpliwych ryzyk związanych z etapem rozwoju spółki wydaje się być wysoce obiecująca” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

Expertia jest na etapie uruchamiania aplikacji do dystrybucji ubezpieczeń poprzez sieć agentów w Polsce. W styczniu 2002 roku firma uruchomi sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowych w całym kraju.

Do końca marca zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału PPU. Akcje nowej emisji , stanowiące 13 % kapitału akcyjnego PPU obejmie spółka Effigence (dawniej 3dart) wykonująca projekt od strony technologicznej. Po tej operacji udział MCI będzie stanowił 59,72% kapitału PPU, z czego 13,05% opcji dla menedżerów PPU.