Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI inwestuje w m-commerce

Fundusz objął za 0,4 mln zł 40% udziałów w poznańskiej spółce tworzącej rozwiązania m-commerce, One-2-One. Na inwestycje w nowe przedsięwzięcia MCI przeznaczy w br. w sumie 3 mln zł.

Za 400 tys. zł MCI Management objął 40% udziałów w poznańskiej spółce One-2-One. One2One, która powstała w 2001 r., tworzy rozwiązania m-commerce. Najbardziej znanym produktem firmy jest serwis internetowy dla użytkowników telefonów komórkowych SuperSMS.pl. Spółka jest również twórcą platformy obsługującej komunikację stacji radiowych ze słuchaczami poprzez SMS-y. Jak utrzymują założyciele One-2-One z aplikacji Radio.SuperSMS.pl korzysta ok. 30 rozgłośni w Polsce.

Ubiegły rok spółka zamknęła przychodami w wysokości 213 tys. zł. Środki uzyskane od MCI mają poszerzyć gamę usług i skalę działania firmy. Prognozy na obecny rok zakładają uzyskanie co najmniej 1 mln zł przychodu. Spółka zamierza koncentrować działalność na rynku telefonii komórkowej, który - zdaniem przedstawicieli firmy- jest bardziej ustabilizowany i cechuje się znacznie większą dynamiką wzrostu, niż branża internetowa.

W br. fundusz MCI planuje wydać na nowe przedsięwzięcia w sumie do 3 mln zł, a 7 mln na dokapitalizowanie spółek portfelowych. 4,3 mln otrzymała już z tej puli CCS.