MCI inwestuje w m-commerce

Fundusz objął za 0,4 mln zł 40% udziałów w poznańskiej spółce tworzącej rozwiązania m-commerce, One-2-One. Na inwestycje w nowe przedsięwzięcia MCI przeznaczy w br. w sumie 3 mln zł.

Za 400 tys. zł MCI Management objął 40% udziałów w poznańskiej spółce One-2-One. One2One, która powstała w 2001 r., tworzy rozwiązania m-commerce. Najbardziej znanym produktem firmy jest serwis internetowy dla użytkowników telefonów komórkowych SuperSMS.pl. Spółka jest również twórcą platformy obsługującej komunikację stacji radiowych ze słuchaczami poprzez SMS-y. Jak utrzymują założyciele One-2-One z aplikacji Radio.SuperSMS.pl korzysta ok. 30 rozgłośni w Polsce.

Ubiegły rok spółka zamknęła przychodami w wysokości 213 tys. zł. Środki uzyskane od MCI mają poszerzyć gamę usług i skalę działania firmy. Prognozy na obecny rok zakładają uzyskanie co najmniej 1 mln zł przychodu. Spółka zamierza koncentrować działalność na rynku telefonii komórkowej, który - zdaniem przedstawicieli firmy- jest bardziej ustabilizowany i cechuje się znacznie większą dynamiką wzrostu, niż branża internetowa.

W br. fundusz MCI planuje wydać na nowe przedsięwzięcia w sumie do 3 mln zł, a 7 mln na dokapitalizowanie spółek portfelowych. 4,3 mln otrzymała już z tej puli CCS.