MCI inwestuje w Web 2.0

MCI Managmenet zainwestuje 500 tys. zł w spółkę Web2, która chce rozwijać internetowe serwisy społecznościowe i te z nurtu "Web 2.0". Nowa spółka zajmie się w pierwszej kolejności rozwojem serwisów Biznes.net oraz Trendomierz.

Fundusz inwestycyjny MCI Management oraz Michał Faber, reprezentujący serwisy Biznes.net i Trendomierz 21 grudnia popisali umowę inwestycyjną powołując spółkę Web Kwadrat. MCI zainwestuje w nią do 500 tys. PLN w dwóch transzach, fundusz uzyska docelowo 66,7% w kapitale zakładowym.

Web Kwadrat planuje rozwój oraz akwizycję najciekawszych serwisów z nurtu Web 2.0. Zaczyna jednak od inwestycji w serwisy Biznes.net i Trendomierz

Segment rynku internetowego, jakim są serwisy i aplikacje Web 2.0, jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia naszego funduszu. Niewielkie koszty początkowe i stałe, a jednocześnie duży potencjał wzrostu serwisów społecznościowych daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji. Interesujące są również możliwości ekspansji międzynarodowej tego typu serwisów. Chcemy angażować się w takie projekty przez spółkę Web Kwadrat. W tym celu planujemy stworzyć zespół doświadczonych menedżerów i przedsiębiorców internetowych, którzy tę wizję będą realizowali razem z nami. Pierwszym z nich jest Michał Faber, którego znamy od lat i który świetnie zna polski rynek internetowy oraz zagadnienia związane z Web 2.0 - powiedział Maciej Kowalczyk, Dyrektor Inwestycyjny MCI Management S.A. nadzorujący ten projekt.

MCI Management S.A. jest funduszem technologicznym, wyspecjalizowanym w inwestycjach w Internet, Ecommerce, Mobile, Wireless, Software, IT, Biotechnology / Life Science , Media, Innovations na terenie Polski i Europy Centralnej.

http://www.webkwadrat.pl