Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI inwestuje w Web 2.0

MCI Managmenet zainwestuje 500 tys. zł w spółkę Web2, która chce rozwijać internetowe serwisy społecznościowe i te z nurtu "Web 2.0". Nowa spółka zajmie się w pierwszej kolejności rozwojem serwisów Biznes.net oraz Trendomierz.

Fundusz inwestycyjny MCI Management oraz Michał Faber, reprezentujący serwisy Biznes.net i Trendomierz 21 grudnia popisali umowę inwestycyjną powołując spółkę Web Kwadrat. MCI zainwestuje w nią do 500 tys. PLN w dwóch transzach, fundusz uzyska docelowo 66,7% w kapitale zakładowym.

Web Kwadrat planuje rozwój oraz akwizycję najciekawszych serwisów z nurtu Web 2.0. Zaczyna jednak od inwestycji w serwisy Biznes.net i Trendomierz

Segment rynku internetowego, jakim są serwisy i aplikacje Web 2.0, jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia naszego funduszu. Niewielkie koszty początkowe i stałe, a jednocześnie duży potencjał wzrostu serwisów społecznościowych daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji. Interesujące są również możliwości ekspansji międzynarodowej tego typu serwisów. Chcemy angażować się w takie projekty przez spółkę Web Kwadrat. W tym celu planujemy stworzyć zespół doświadczonych menedżerów i przedsiębiorców internetowych, którzy tę wizję będą realizowali razem z nami. Pierwszym z nich jest Michał Faber, którego znamy od lat i który świetnie zna polski rynek internetowy oraz zagadnienia związane z Web 2.0 - powiedział Maciej Kowalczyk, Dyrektor Inwestycyjny MCI Management S.A. nadzorujący ten projekt.

MCI Management S.A. jest funduszem technologicznym, wyspecjalizowanym w inwestycjach w Internet, Ecommerce, Mobile, Wireless, Software, IT, Biotechnology / Life Science , Media, Innovations na terenie Polski i Europy Centralnej.

http://www.webkwadrat.pl