MCI doinwestuje Travelplanet

Fundusz obejmie kolejną emisję akcji Travelplanet SA o wartości 2,4 mln zł. MCI zwiększy tym samym udział w kapitale zakładowym spółki do 94%.

Kapitał zakładowy Travelplanet.pl SA zostanie podwyższony o ponad 1,2 mln zł. MCI Management obejmie 121,8 tys. akcji o wartości nominalnej 10 zł i cenie emisyjnej 20 zł. Dodatkowe 5 tys. akcji obejmą założyciele spółki. Łączna wartość inwestycji wyniesie 2,43 mln zł. Transakcja umożliwi całkowite oddłużenie Travelplanet.pl wobec MCI Management i zapewni spółce środki na działalność do końca br.

Po sądowej rejestracji kapitał zakładowy Travelplanet będzie wynosić 1,71 mln zł.