MCI: dobre wyniki i jeszcze lepsze prognozy

Z półrocznego raportu wynika, że MCI Management SA dobrze radzi sobie z kryzysem. Po pierwszym półroczu 2009 r. Spółka uzyskała skonsolidowany zysk netto w wysokości 11,4 mln zł, co stanowi 52,7% całkowitego wyniku z roku ubiegłego. Wg prognoz zysk netto w 2009 r. zwiększy się o 33% i osiągnie poziom 28,7 mln zł.

Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. osiągnęła w I półroczu 2009 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 11,4 mln zł (wobec 25,18 mln zł zysku rok wcześniej - spadek o 54,9% r/r). Wartość księgowa skonsolidowanych aktywów MCI na koniec I półrocza 2009 r. wyniosła 306,6 mln zł i wzrosła o 12,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (272,5 mln zł). Wartość skonsolidowanych aktywów netto MCI wyniosła tym samym 30 czerwca br. 219,7 mln zł - poinformowała Spółka w półrocznym raporcie.

Wyniki, jakie MCI Management SA osiągnęła po pierwszym półroczu 2009 r. pokazują, że spółka radzi sobie doskonale, mimo gospodarczego spowolnienia, jakie w tym okresie było szczególnie odczuwalne. Mimo zewnętrznych trudności dokonaliśmy kolejnej transakcji wyjścia osiągając wysoką stopę zwrotu - powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA. W I półroczu 2009 r. pojawiły się pierwsze istotne przychody z zarządzania funduszami, które skutkowały osiągnięciem zysku brutto na sprzedaży w wysokości 4.259 tys. zł. Na skonsolidowany zysk netto znaczący wpływ miały przeniesienie MCI.BioVentures Sp. z o.o. do dedykowanego funduszu inwestycyjnego oraz sumaryczny wzrost wartości aktywów posiadanych przez GK MCI Management SA.

Zdaniem niektórych ekspertów i inwestorów giełdowych, którzy wymieniają się opiniami na forum Stockwatch.pl, raporty MCI już od pewnego czasu uniemożliwiają dokładną analizę sytuacji Spółki. Tak jest również z bieżącym raportem.

Marcin Przasnyski, twórca serwisu StockWatch.pl
Spółka się postarała jakiś czas temu, żeby ze sprawozdań nie wynikało nic poza marginalnymi wynikami z marginalnej działalności operacyjnej funduszu, czyli usług zarządzania strukturami, do których zostały przeniesione spółki portfelowe. Ich działalność jest ukryta przed naszymi oczyma i na przykład nie wiemy nic o tym ile zarabia ABC Data i jaka jest jej struktura finansowania, ani czy Naviexpert jest rentowny, ani jak wyceniane są aktywa w takich przedsięwzięciach jak WEB2 czy RetailInfo.

Jedyne co nam pozostaje to wierzyć p. Czechowiczowi i skupionej wokół niego grupie w sensowność działań, nie mając możliwości ich weryfikacji. Natomiast dla inwestorów indywidualnych trudną do przełknięcia pigułką są regularne informacje o emisji bardzo tanich akcji dla osób zarządzających. MCI mogłoby być zatem świetną alternatywą do inwestycji w TFI, tylko jest dużo droższe w zarządzaniu i koszty te zamiast w bilans funduszu, biją także w drobnych akcjonariuszy.

Spółka MCI Management SA opublikowała także dosyć optymistyczną prognozę finansową na 2009 r., która wpłynęła na wzrost (o 2,2%) cen akcji - pod koniec dnia kosztowały one 6,38 zł (najwięcej od października 2008 r).

Plan zakłada, że tegoroczny zarobek netto grupy MCI będzie o jedną trzecią wyższy niż rok temu i osiągnie poziom 28,7 mln zł. Co więcej podkreślono, że jeśli funduszowi uda się sprzedać którąś ze spółek zależnych, prognoza ta może zostać jeszcze podwyższona.

W portfelu MCI Management po niedawnym zbyciu serwisu Bankier.pl znajduje się obecnie 21 podmiotów. Dla pięciu z nich: giełdowych One-2-One, Travelplanet.pl i S4E, a także grupy Lew i czeskiego RetailInfo, firma od jakiegoś czasu szuka nowych właścicieli i wg planów chce z nich wyjść do końca 2010 r. Trwają też prace nad upublicznieniem dwóch spółek zależnych: ABC Data i Invia.cz, które - w zależności od sytuacji na rynku - zadebiutować mają na giełdzie w I lub II połowie 2010 r.

Źródło: MCI Management S.A.