MCI będzie w tym roku finansował się sam

Zarząd funduszu po naradzie z akcjonariuszami i radą nadzorczą zrezygnował z przeprowadzenia emisji obligacji zamiennych na akcje.

Emisja 4 tys. obligacji zamiennych na akcje o wartości 40 mln zł miała być przeprowadzona w IV kwartale br. Odpowiadałoby to 70,6% kapitałów własnych funduszu. Rezygnację z emisji obligacji MCI tłumaczy wdrożeniem średnioterminowej strategii na lata 2001 – 2002, która zakłada finansowanie tegorocznych inwestycji w oparciu o własne środki. W 2001 roku fundusz chce zrealizować 4 do 8 nowych projektów informatycznych. W przyszłym roku MCI zmierza pozyskać środki na inwestycje ze sprzedaży udziałów w swoich spółkach portfelowych.

Nowa strategia zakłada też pozyskiwanie do projektów internetowych strategicznych partnerów. Inwestycje MCI będą miały miejsce w niszowych segmentach rynku, o słabo rozwiniętej konkurencji. Nowe przedsięwzięcia mają zyskiwać dodatnie przepływy finansowe najpóźniej w drugim lub trzecim roku działalności. Działające już wcześniej spółki, w które zainwestuje fundusz, dodatnie przepływy powinny mieć najpóźniej w drugim roku od rozpoczęcia inwestycji.