Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI Management pozyskało 50 mln zł

Grupa inwestycyjna MCI Management S.A. zakończyła właśnie emisję dwuletnich obligacji o wartości 50 mln zł. Pozyskane środki mają zostać wykorzystane na dalsze inwestycje kapitałowe spółki.

MCI Management zaoferowało niektórym inwestorom 5 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł. Zapadalność obligacji wynosi 2 lata, a odsetki mają być płacone co pół roku.

Jak czytamy w komunikacie, obecna emisja obligacji ma pomóc MCI bardziej efektywnie zarządzać strukturą finansowania oraz zbliżyć strukturę swoich pasywów do standardów rynków krajów rozwiniętych, w których od 25-33% inwestycji typu private equity lewarowana jest długiem.

- Wierzymy w oparte o wzajemne zaufanie, długoterminowe relacje z inwestorami rynku kapitałowego, którym oferujemy zróżnicowane możliwości inwestycyjne w akcje i obligacje MCI Management, certyfikaty inwestycyjne naszych funduszy zamkniętych oraz akcje spółek portfelowych- mówi Konrad Sitnik, członek zarządu MCI Management S.A. - Środki pozyskane z emisji skierowane zostaną w wysokowzrostowe spółki, dając akcjonariuszom i obligatariuszom gwarancję stabilnych i bezpiecznych zysków- dodaje.

MCI Management jest grupą inwestycyjną zarządzającą funduszami venture capital oraz private equity na terenie Polski i Europy Centralnej. Od 2001 r. fundusz notowany jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W ostatnich tygodniach MCI zainwestował 700 tys. zł w sklep internetowy z bielizną- intymna.pl.

http://www.mci.pl/