MCI Management po III kwartałach

Po trzech kwartałach 2009 r. MCI Management SA uzyskała skonsolidowany zysk netto w wysokości 25,65 mln zł. Stanowi to ponad 119% całkowitego wyniku z roku ubiegłego.

Grupa Kapitałowa MCI Management osiągnęła w trzecim kwartale 2009 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 14,3 mln zł, co przełożyło się na wzrost zysku po trzech kwartałach br. do 25,65 mln zł.

Po trzech kwartałach 2009 r. Grupa MCI osiągnęła przychody z zarządzania funduszami w wysokości 6,6 mln zł, które skutkowały osiągnięciem zysku brutto na sprzedaży w wysokości 5,5 mln zł.

Ze względu na pozytywną realizację planów spółki w trzecim kwartale 2009 r., zarząd MCI podtrzymuje prognozę wyniku skonsolidowanego netto na koniec 2009 r. na poziomie 28,7 mln zł.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie osiągają spółki portfelowe naszych funduszy. Szacujemy, iż w tym roku łączna suma zysku netto w tych spółkach podwoi się w stosunku do ubiegłego roku, co jest głównie wynikiem poprawy efektywności ABC DATA, dynamicznego rozwoju biznesu spółek mobilnych (konkursy SMS-owe, reklama mobilna, Internet mobilny), a także uzyskiwaniem dodatnich wyników operacyjnych przez spółki z sektora e-commerce. Mimo trudnej sytuacji zewnętrznej praktycznie całość portfela subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. zdołała już osiągnąć break-even point" - powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.