Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI Management bliski publicznej oferty

MCI Management – największy polski fundusz typu venture capital złożył prospekt emisyjny w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Spółka chce pozyskać z rynku publicznego 50 mln zł, wartość emisji stanowić będzie ok. 10 proc. kapitału. MCI zmierza na rynek podstawowy. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na finansowanie najszybciej rozwijających się projektów związanych z Internetem.

„Sam fakt, że planujemy wejście na giełdę ogłosiliśmy już wcześniej. Obecnie precyzujemy warunki emisji” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management. Przyznał, że podejmując decyzję o upublicznieniu firmy nie brał pod uwagę ewentualnych ułatwień, jakie mogą mieć firmy nowych technologii przy wchodzeniu na GPW. Wtedy po prostu jeszcze nie było o nich mowy.

„Właściwie jesteśmy przygotowani do debiutu jeszcze w tym roku. Ale w związku z bessą na giełdzie emisja może zostać przesunięta na następny rok” – powiedział Tomasz Czechowicz. Podmiotem oferującym akcje MCI będzie CDM Pekao S.A.

MCI specjalizuje się wyłącznie w inwestycjach w branżę informatyczną. W jego portfelu są już m.in. takie spółki jak: CCS, Poland.com, JTT Computer, czy Bankier.pl, a także Process4e i 4piAnalist. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że w przyszłym tygodniu zostanie zamknięta kolejna transakcja. Planowany na ten rok zysk netto MCI to 5 mln zł.