MCI Management SA publikuje prognozę na 2010 r.

Zarząd MCI przewiduje, że wynik netto spółki wyniesie w 2010 roku 67,0 mln zł.

Prognoza zakłada wzrost skonsolidowanego wyniku netto MCI o ponad 57% w stosunku do szacowanego wyniku w roku 2009 (42,5 mln zł).

Podstawowymi składowymi wyniku w roku 2010 będzie wzrost wartości posiadanych aktywów inwestycyjnych oraz dochody osiągane z tytułu zarządzania funduszami. Prognoza oparta jest na założeniu, że grupa kapitałowa MCI Management SA na koniec 2010 r. będzie zarządzała aktywami o wartości ponad 545 mln zł (wliczając pełny commitment inwestycyjny funduszy zarządzanych na początku br.).

Zarząd MCI Management SA będzie dokonywał oceny możliwości realizacji powyższej prognozy na bieżąco, co najmniej raz na kwartał, prezentując stanowisko w tym zakresie w publikowanych raportach finansowych lub bieżących Spółki.

"Przyjmowane przez nas, dużo lepsze wyniki w roku 2010, są oparte na założeniu, że sytuacja w gospodarce nie ulegnie pogorszeniu; dzięki naszej pracy i bezpośredniemu zaangażowaniu w budowę wartości spółek portfelowych jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to znacząco powiększyć wartość wszystkich funduszy" - powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management. - "Niezależnie od wzrostu organicznego planujemy także pozyskać zewnętrzne środki, z przeznaczeniem na nowe inwestycje, a to z kolei przeniesie się na wzrost przychodów z tytułu zarządzania aktywami" - dodał Czechowicz.