Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI: CK Adax sprzedane

Fundusz MCI po zrestrukturyzowaniu spółki Centrum Komputerowe Adax odsprzedał ją inwestorowi prywatnemu. W ten sposób dobiegł końca pierwszy etap wskrzeszania upadłej spółki JTT Computer. Na razie nie zostanie wdrożona zapowiadana wcześniej koncepcja sprzedaży sprzętu przez internet. Drugi etap realizuje, powołana w tym celu przez MCI, spółka Technopolis. Ma odkupić majątek byłego wrocławskiego producenta komputerów od syndyka i rozpocząć budowę parków technologicznych. Syndyk nie może dogadać się z Kredyt Bankiem w sporze o 20,7 mln zł.

Fundusz sprzedał 146 udziałów spółki portfelowej Centrum Komputerowe Adax. Sprzedany pakiet stanowił 66,36 proc. kapitału zakładowego spółki. Inwestor będący osobą fizyczna pozostaje anonimowy. Za sprzedane udziały MCI otrzymała kwotę 119,4 tys. zł, zaś ich wartość ewidencyjna wynosi 43,1 tys. zł.

Po transakcji MCI Management nie posiada żadnych udziałów w CK Adax. Fundusz kupił je 30 kwietnia ub.r. za 42.7 tys. zł. Była to inwestycja o charakterze restrukturyzacyjnym - pierwszy etap prac nad uzdrowieniem upadłej spółki JTT Computer z Wrocławia. - Działania restrukturyzacyjne funduszu w spółce CK Adax polegały na uporządkowaniu i zdefiniowaniu grupy kluczowych dostawców, zawarciu porozumienia z kluczowymi wierzycielami, uzdrowieniu operacyjnym spółki poprzez redukcje zbędnych kosztów - mówi Katarzyna Figat, marketing manager MCI Management.

W zeszłym roku fundusz podawał, że CK Adax po restrukturyzacji - jako JTT Direct rozpocznie działalność e-commerce związaną z dystrybucją sprzętu komputerowego. - W związku z przedłużającym się procesem upadłościowym JTT Computer koncepcja ta nie jest możliwą do zrealizowania - wyjaśnia Katarzyna Figat.

Drugi etap prac nad wskrzeszaniem wrocławskiej spółki rozpoczął się od powołania przez MCI spółki Technopolis. Pozostałymi udziałowcami spółki zostały dwie firmy doradcze: CMM - Consulting Marketing Management (2 proc.) oraz APIX (2 proc.). Nowej firmie fundusz sprzedał 426,86 tys. akcji JTT Computer - czyli 36,05 proc. jej kapitału, pozbywając się w ten sposób wszystkich akcji JTT. Zadaniem Technopolis był odkup majątku JTT od syndyka.

- Odkup przedsiębiorstwa JTT od syndyka nastąpi po rozstrzygnięciu sporu (dot. 20,7 mln zł) trwającego między syndykiem a Kredyt Bankiem - powiedział Andrzej Lis, dyrektor inwestycyjny MCI, który pilotuje projekt restrukturyzacji. Pierwsza rozprawa miała odbyć się 27 stycznia, zaś proces, według przewidywań funduszu we wszystkich instancjach będzie trwał od 1 do 2 lat. -Żadne proponowane przez nas rozwiązanie (formułowane w ostatnich miesiącach) prowadzące do możliwości przejęcia JTT, zgodnie ze zgłoszoną przez Technopolis ofertą, nie jest w stanie zaspokoić oczekiwań (głównie formalno-prawnych) stron sporu - podkreśla Andrzej Lis.

W ocenie syndyka sprzedaż JTT - głównie nieruchomości - i jej konsekwencje m.in. związane z zabezpieczeniami na majątku - to działanie na szkodę pozostałych wierzycieli. Z kolei w ocenie Kredyt Banku jest to ryzyko pozbawienia się zabezpieczeń czyli uprzywilejowanej pozycji w podziale masy - relacjonuje Lis. Technopolis nie rezygnuje z transakcji, czekamy na odpowiednie warunki - zaznacza.

Optymalnym sposobem wykorzystania przejętych aktywów upadłego przedsiębiorstwa miała być budowa parków technologicznych - informował fundusz w połowie ubiegłego roku. -Technopolis kontynuuje zainteresowanie parkami. Prowadzone są rozmowy mające doprowadzić do inwestycji w kilka z nich (3-4). Zakładamy, że właściwe umowy inwestycyjne dotyczące trzech czy czterech parków powinny zostać podpisane do końca drugiego kwartału 2005. W drugim etapie tych średnio-długoterminowych inwestycji zakładana jest integracja parków a następnie wyjście najprawdopodobniej poprzez ofertę publiczną - zapowiada Andrzej Lis.

Pod koniec czerwca MCI zapowiedział powstanie w tym roku nowego funduszu o nazwie MCI TechVenture 2.0. Obecnie prowadzone są rozmowy z inwestorami w tym z jedną z wiodących instytucji finansowych w Europie. Fundusz posiada od połowy roku 2004 przedstawicielstwo w Pradze.