MCI: 44,4 mln zł zysku w 2009 r.

Grupa kapitałowa MCI Management osiągnęła skonsolidowany roczny zysk netto na poziomie 44,4 mln zł (o 106% więcej niż w 2008 r.). W bieżącym roku firma chce sfinalizować co najmniej pięć nowych inwestycji na łączną kwotę przewyższającą 50 mln zł.

Całkowita średnia stopa zwrotu netto z inwestycji zrealizowanych przez MCI, w okresie od początku działalności do końca 2009 r., liczona jako suma pełnych i częściowych wyjść, wyniosła 19,89% rocznie, zaś z całego portfela (przy uwzględnieniu dodatkowo wyceny księgowej portfela na dzień 31 grudnia 2009 r. i po potrąceniu kosztów zarządzania) było to 19,56% rocznie.

W trakcie 2009 r. wskaźniki te wzrosły o ponad dwa punkty procentowe w porównaniu do końca 2008 r., co potwierdza rosnącą pozycję MCI wśród funduszy private equity.

"Obecnie portfolio MCI to znacząca wartość ekonomiczna: łączne obroty spółek zarządzanych przez nasze zespoły przekraczają kwotę 3 mld zł a łączna EBITDA zbliża się do 100 mln zł. Wart podkreślenia jest również fakt, że mimo trudnej sytuacji w gospodarce spółki portfelowe MCI wypracowały zyski, przeznaczone w dużym stopniu na wypłatę dywidendy" - powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

Rok 2009 dla MCI:

SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO:

44,4 mln zł

PRZYCHODY Z ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI:

8,8 mln zł

SKONSOLIDOWANE AKTYWA NETTO:

266,0 mln zł

ZREALIZOWANE WYJŚCIA Z INWESTYCJI:

26,3 mln zł

ZREALIZOWANE INWESTYCJE:

29,5 mln zł

W 2009 r. MCI zrealizował transakcje wyjścia o wartości 26,2 mln zł. Były to transakcje m.in.: pełnego wyjścia z jednych z najstarszych inwestycji MCI, Bankier.pl i S4E (transakcja ostatecznie zakończona już w 2010 r.), oraz częściowych wyjść ze spółki One-2-One.

Również w 2009 r. swoją działalność rozpoczęły dwa nowe fundusze inwestycyjne zarządzane przez MCI: Helix Ventures Partners FIZ i MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO.

Według MCI br. daje spółce istotne szanse. Kluczowe z nich to: ograniczona aktywność konkurencji związana z potrzebami restrukturyzacji portfeli oraz trudnościami dotyczącymi zebrania nowych funduszy; atrakcyjne wyceny na rynku nowych inwestycji, poprawiająca się sytuacja na rynku transakcji wyjść, a także wzrost zainteresowania międzynarodowych inwestorów polskim rynkiem, w związku z dobrymi wynikami makroekonomicznymi na tle innych krajów Europy i świata.

"Głównym priorytetem będą dla nas nowe inwestycje - liczymy na to, że w bieżącym roku uda nam się sfinalizować co najmniej pięć nowych inwestycji na łączną kwotę przewyższającą 50 mln zł. Chcemy położyć nacisk na kolejne transakcje wykupów w obszarze business process outsourcing, dystrybucja/e-commerce oraz informatyka, a także transakcje związane z finansowaniem wzrostu i ekspansji w mobilnym internecie, cyfrowej rozrywce oraz cloud-computingu. W planach na 2010 r. mamy również szereg transakcji wyjść z inwestycji. Planujemy wprowadzenie akcji co najmniej dwóch spółek do obrotu publicznego. Oprócz IPO ABC Data rozważane są oferty takich spółek jak Invia, Telecommedia i Genomed." - dodał Czechowicz.