Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Luka w Google Docs

Od chwili uruchomienia pakietu Google Documents, użytkownicy skarżyli się na brak kilku funkcjonalności. Do tej pory wytykane przez nich błędy były niewielkie i dotyczyły m.in. braku szyfrowania SSL, problemów z nadawaniem uprawnień do edycji dokumentów czy braku możliwości usuwania plików graficznych z dokumentów tekstowych. Tym razem odkryta niedogodność jest znacznie poważniejsza.

Jeden ze współpracowników serwisu wired.com poinformował, że Google Docs umożliwia nieautoryzowany dostęp do tworzonych w nich dokumentów. Informacja ta została przekazana przez jednego z internautów, który w ten sposób dokonał zmian w takim właśnie dokumencie. Za taką podatność odpowiedzialna jest konstrukcja modułu "udostępnij innym" (ang. share with others) oraz "osoby posiadające dostęp" (ang. people with access). Problem objawia się w momencie konfiguracji możliwość edycji dokumentu przez osoby, które nie są zarejestrowane w usłudze, czyli nie posiadają konta Gmail. Mimo dopisania poszczególnych osób do listy uprawnionych do edycji dokumentu, możliwość taką uzyskiwali wszyscy internauci, nie tylko ci wcześniej wyszczególnieni.