Lucent udostępnia usługi IP

Lucent zakupił za 295 mln USD udziały firmy Telica, dostarczającej na rynek multimedialne rozwiązania komunikacyjne w postaci bram dostępowych o dużej przepływności. Realizacja transakcji ta ma zapewnić koncernowi rozszerzenie dotychczasowej oferty usług operatorskich opartych na protokole IP.

Podstawowym celem zakupu firmy Telica była konieczność szybkiego uzyskania multimedialnych rozwiązań bramowych, umożliwiających operatorską współpracę z rozległymi i długodystansowymi sieciami w technologii TDM – od lat instalowanymi przez Lucent Technologies. Przedmiotem zainteresowania koncernu LT są trzy kluczowe produkty bramowe firmy Telica: największa brama medialna Plexus 9000, węzeł sygnalizacyjny Plus Signaling Gateway oraz sterownik bramowy Plus Media Gateway Controller.

Realizacja transakcji pozwoli Lucentowi zaoferować operatorom telekomunikacji kompleksowe rozwiązania do transmisji głosu i obrazu oraz dostarczania przez jedną sieć z protokołem IP innych usług komunikacyjnych (messaging services). Dla przedsiębiorstw oznacza to, że będą one mogły instalować w swych sieciach rozwiązania IP PABX o większych możliwościach, w miejsce dotychczasowych, nieekonomicznych centralek zakładowych PBX. Przyjęta przez firmę strategia modernizacji węzłów sieci telekomunikacyjnych wynika z coraz większego zainteresowania użytkowników centralkami IP, których udział w rynku przełączania przekracza obecnie 15%.

Multimedialne produkty bramowe Telica uzupełnią istniejącą rodzinę rozwiązań telekomunikacyjnych Lucenta Accelerate VoIP Solutions i będą rozprowadzane pod jednym logo Lucent Technologies. Rodzina Accelerate jest obecnie podstawowym produktem LT potrzebnym do realizacji usług IP Centrex oraz przesyłania głosu i danych w wirtualnych rozwiązaniach platform VPN. Lucent poinformował, że wszystkie produkty bramowe Telica są już gotowe do komercyjnej instalacji w sieciach stacjonarnych, natomiast prace adaptacyjne do ich stosowania w sieciach bezprzewodowych będą zakończone przed końcem bieżącego roku.