Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Lucent dla TP S.A.

Lucent Technologies podpisał z Telekomunikacją Polską umowę ramową na sprzedaż sprzętu i usług.

Na mocy umowy TP SA może kupować produkty i usługi dostępne w ofercie Lucent Integrated Network Solutions, m.in. rozwiązania dostępowe, komutacyjne, optyczne i teletransmisyjne. Zakupy mają posłużyć Telekomunikacji Polskiej do rozbudowy swojej sieci i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na przepływność. Dział Lucent Worldwide Services zajmie się projektowaniem, instalacją, zarządzaniem projektem oraz wsparciem technicznym i utrzymaniem sieci TP S.A.

Według Bertranda Le Guern, członka zarządu TP S.A. ds. techniki. Nowe rozwiązania pozwolą operatorowi zaoferować klientom instytucjonalnym i prywatnym szerszą gamę usług, takich jak szybki dostęp do Internetu, usługi przesyłania danych, głosu i obrazu. Stanisław Szuder, prezes i dyrektor generalny Lucent Technologies Polska wyraził z kolei nadzieję, że umowa wzmocni pozycję Lucenta jako dostawcy sprzętu i rozwiązań dla TP S.A.