Lucent Technologies: telekomunikacja, Internet, konsulting.

Dostawca kompleksowych usług dla sektora operatorów teleinformatycznych przedstawił strategię na najbliższe lata.

Lucent Technologies pragnie skoncentrować się w najbliższym czasie na dostarczaniu urządzeń i oprogramowania dla telefonii stacjonarnej i ruchomej (w tym UMTS), dla dostawców usług internetowych (budowa sieci optycznych) a także na usługach konsultingowych i serwisowych. Stawia na specjalizację i oferowanie kompleksowych usług w aliansie z partnerami z różnych branż (m.in. Oracle, Sun, IBM).

Specjalizacji służy wydzielanie ze struktur firmy kolejnych działów w samodzielne podmioty gospodarcze. W tym roku wyodrębniono z korporacji firmę Avaya, która skoncentruje się na dostawie usług teleinformatycznych dla dużych przedsiębiorstw. Na przyszły rok planowane jest odłączenie działu produkcji urządzeń mikroelektronicznych w firmę Microelectronics.

Zdaniem przedstawicieli Lucent Technologies pozostawanie w strukturach korporacji ograniczało możliwości rozwoju produkcji tych urządzeń. Zresztą dwie trzecie produkcji było przeznaczone dla odbiorców zewnętrznych, w tym konkurentów Lucent Technologies.

W Polsce w ramach tej strategii jest realizowana przede wszystkim współpraca z branżą telekomunikacyjną, ponadto z dostawcami usług internetowych (m.in. Formusem).

Niebawem zostanie uruchomiony konsultingowy oddział NetworkCare. Lucent Technologies Polska planuje też zwiększyć zatrudnienie w polskim Laboratorium Bella (część badawczo rozwojowa Lucent Technologies) o 50-75 procent stanu do końca przyszłego roku. Polskie laboratorium działa na potrzeby Lucent Technologies jako całości, a nie tylko jego polskich operacji.