Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Lucent Technologies: telekomunikacja, Internet, konsulting.

Dostawca kompleksowych usług dla sektora operatorów teleinformatycznych przedstawił strategię na najbliższe lata.

Lucent Technologies pragnie skoncentrować się w najbliższym czasie na dostarczaniu urządzeń i oprogramowania dla telefonii stacjonarnej i ruchomej (w tym UMTS), dla dostawców usług internetowych (budowa sieci optycznych) a także na usługach konsultingowych i serwisowych. Stawia na specjalizację i oferowanie kompleksowych usług w aliansie z partnerami z różnych branż (m.in. Oracle, Sun, IBM).

Specjalizacji służy wydzielanie ze struktur firmy kolejnych działów w samodzielne podmioty gospodarcze. W tym roku wyodrębniono z korporacji firmę Avaya, która skoncentruje się na dostawie usług teleinformatycznych dla dużych przedsiębiorstw. Na przyszły rok planowane jest odłączenie działu produkcji urządzeń mikroelektronicznych w firmę Microelectronics.

Zdaniem przedstawicieli Lucent Technologies pozostawanie w strukturach korporacji ograniczało możliwości rozwoju produkcji tych urządzeń. Zresztą dwie trzecie produkcji było przeznaczone dla odbiorców zewnętrznych, w tym konkurentów Lucent Technologies.

W Polsce w ramach tej strategii jest realizowana przede wszystkim współpraca z branżą telekomunikacyjną, ponadto z dostawcami usług internetowych (m.in. Formusem).

Niebawem zostanie uruchomiony konsultingowy oddział NetworkCare. Lucent Technologies Polska planuje też zwiększyć zatrudnienie w polskim Laboratorium Bella (część badawczo rozwojowa Lucent Technologies) o 50-75 procent stanu do końca przyszłego roku. Polskie laboratorium działa na potrzeby Lucent Technologies jako całości, a nie tylko jego polskich operacji.