Listopadowe nastroje

Wyniki, przeprowadzonych przez Pentor, listopadowych badań koniunktury internetowej, wskazują na poprawę sytuacji większości firm internetowych.

Jedynymi firmami, których sytuacja uległa pogorszeniu są portale. Najlepiej zaś swoje obecne położenie oceniają twórcy stron WWW oraz firmy zajmujące się reklamą w Internecie.

W porównaniu z październikiem br. odsetek firm oceniających sytuację swoją lub działu internetowego jako dobrą wzrósł o 4% (do 35%). Najwięcej firm określających swoją sytuację jako dobrą było wśród dostawców technologii (40%).

Połowa badanych agencji reklamowych, twórców stron WWW oraz dostawców technologii internetowych sądzi, iż w przyszłym miesiącu ogólna sytuacja firmy będzie dobra. Ponad 60% firm z tej branży zanotowało wzrost popytu na swoje usługi. Najmniej optymistycznie nastawione są sklepy internetowe. Również portale patrzą w przyszłość z większym pesymizmem.

Niemal tyle samo co w październiku, czyli 47% firm zanotowało wzrost wartości transakcji związanych z Internetem. Ponad połowa ankietowanych spodziewa się dalszego wzrostu wartości transakcji. Prawie trzy czwarte respondentów nie zauważa ani też nie przewiduje zmian w zdolności firm do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych.

W listopadzie firmy internetowe zmniejszające zatrudnienie przeważały nad tymi, w których liczba pracowników wzrosła. Wśród badanych portali aż 27% zredukowało zatrudnienie w stosunku do października. Natomiast 32% badanych agencji reklamowych i twórców stron internetowych zamierza w najbliższym czasie przyjąć nowych pracowników.

Wzrosła również dynamika liczby i czasu wizyt na stronach WWW, zwłaszcza na witrynach sklepów internetowych i w portalach.

Na podstawie Monitora Koniunktury Internetowej, 11/2001 – BusinessPress/Pentor