Listopad: rynek internetowy w sprzyjającej aurze

W porównaniu z październikiem miniony miesiąc okazał się znacznie lepszy przede wszystkim dla wydawców internetowych (skok o 5,03 pkt). Listopad wyżej oceniły również firmy z branży reklamowej. Przeciwna sytuacja miała miejsce w sektorze telekomunikacyjnym. Z kolei portale jedynie niewiele niżej oceniły miniony miesiąc.

Listopad: rynek internetowy w sprzyjającej aurze

Internauci w Polsce - nic się nie zmienia

Z opublikowanych niedawno wyników badania Net Track przeprowadzonego przez firmę SMG/KRC wynika, że zarówno w październiku jak i listopadzie liczba osób korzystających z Internetu niewiele się zmienia. Między wrześniem a październikiem nastąpił wzrost o jedynie 50 tys. osób, podczas gdy w listopadzie wskaźnik zatrzymał się na tym samym poziomie co dwa miesiące temu.

Polscy użytkownicy Sieci najczęściej korzystają z Internetu w domu. Znacznie mniejsza ilość osób w pracy i w szkole. Ponad jedna trzecia internautów surfuje codziennie lub prawie codziennie, natomiast ponad jedna czwarta kilka razy w tygodniu. (Więcej informacji o wynikach badania:http://www.internetstandard.pl/news/62219.html ).

Listopad: rynek internetowy w sprzyjającej aurze

Tempo przyrostu liczby internautów zmniejszyło się nie tylko w Polsce. Na świecie obserwuje się podobny trend. Dynamika nie jest już tak duża jak dwa lata temu – wskazał raport Narodów Zjednoczonych. Wciąż najliczniejsza rzesza internautów mieszka w Stanach Zjednoczonych. Na drugim miejscu znajdują się Chiny, a na trzecim Japonia. Ogółem w 2002 roku dostęp do Sieci miały na świecie 592 mln osób (Więcej na ten temat:http://www.internetstandard.pl/news/61483.html ).

Listopad: rynek internetowy w sprzyjającej aurze