Lipcowy ranking wyszukiwarek

Od miesięcy wiadomo, kto jest światowym liderem rankingów wyszukiwarek. Niemniej w Ameryce sprawa nie jest już aż tak oczywista. Oczywiście Google prowadzi, ale jej udział w rynku jest zaledwie o 6% wyższy niż wyszukiwarki Yahoo. Główna rywalka Google zdecydowanie prowadzi w kategorii wyszukiwarek plików na dysku lokalnym, zaś MSN okazał się liderem tempa wzrostu liczby wyszukiwań.

Według lipcowych badań wyszukiwarek Media Metrix o nazwie qSearch, liderem w Ameryce pozostaje Google, którego udział w rynku wyniósł 36,5%. Tuż za nim uplasowała się wyszukiwarka Yahoo, z której korzystało 30,5% badanych. Zdecydowanie mniejszym udziałem w rynku wyszukiwarek cieszy się narzędzie Microsoftu, którego udział wyniósł w lipcu 15,5%. Wyszukiwarka koncernu Time Warner Network ma zasięg rzędu 10%, Ask Jeeves 6%, zaś InfoSpace niecały 1%. Wszystkie pozostałe wyszukiwarki na rynku amerykańskim w sumie miały udział 0,6%.

Od czerwca ubiegłego roku liczba wyszukiwań za pomocą MSN wzrosła o 30% i żadna z pozostałych wyszukiwarek nie może się pochwalić podobnie dobrym wynikiem. Microsoft ma więc dobry punkt wyjścia rozpoczynając walkę o pozycję lidera.

Nieco popularniejsze staje się przeszukiwanie dysku lokalnego. Z najpopularniejszego Yahoo Search Toolbar, czyli zestawu aplikacji umożliwiających przeszukiwanie nie tylko internetu, lecz również plików na własnym komputerze, skorzystało aż 51% wszystkich internautów używających tego narzędzia. W sumie w lipcu skorzystano z niego 282 miliony razy, czyli o 74% więcej niż rok temu. Być może dobrą pozycją Yahoo w tej kategorii może zachwiać wprowadzenie nowej wersji programu Google Desktop.

ComScore przygotowuje comiesięczne zestawienia najpopularniejszych wyszukiwarek w Stanach Zjednoczonych, które teraz uznane zostały za standard badań przez przedstawicieli sześciu najbardziej się liczących wyszukiwarek.