Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Linux w Renault

7bulls.com opracowało dla Renault Truck Polska system wspomagający pracę przedsiębiorstwa.

System wspiera sprzedaż firmy, począwszy od przyjęcia pojazdu z fabryki, poprzez jego oclenie i sprowadzenie do magazynu, aż do wystawienia faktury dla klienta. Aplikacja zawiera moduł tworzenia statystyk i raportów.

System ma charakter scentralizowany, został zrealizowany w technologii internetowej. Użytkownicy korzystają z aplikacji za pomocą przeglądarek WWW. Rozwiązanie oparte jest na oprogramowaniu Open Source: sercem systemu jest serwer WWW Apache wraz z modułem mod_perl, dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych PostgreSQL, a całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.