Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Linux dla nauczycieli

Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania organizuje w Warszawie bezpłatne półroczne kursy obsługi Linuksa dla nauczycieli informatyki.

Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania rozpoczął zapisy na bezpłatne kursy z zakresu obsługi systemu operacyjnego Linux dla nauczycieli informatyki. Celem kursów jest umożliwienie realizacji zadań programowych przy wykorzystaniu systemu Linux i darmowego oprogramowania. W zamyśle organizatorów szkoleń, realizowany raz w tygodniu przez pół roku program ma zapoznać zainteresowanych nauczycieli z Linuksem od strony użytkownika stacji roboczej. Obejmie więc instalację, konfigurację sprzętu, obsługę aplikacji. „W miarę zainteresowania rozważymy rozszerzenie programu o bardziej zaawansowane zagadnienia, jak np. obsługa serwera linuksowego” – mówi Artur Skura, członek RWO i zarazem rzecznik 7bulls.com.

Szkolenia będą odbywały się w siedzibie firmy 7bulls.com w Warszawie. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy umieszczono na stroniehttp://rwo.pl/szkolenia/.

Według informacji przedstawiciela RWO zainteresowanie szkoleniami linuksowymi było często sygnalizowane przez nauczycieli informatyki. „Resort edukacji przy wyborze na partnera dla szkół Microsoftu podkreślał, że decyduje o tym m.in. fakt oferty szkoleniowej dla nauczycieli. Chcemy więc stworzyć podstawy do możliwości wyboru także innych elementów w ramach programu edukacyjnego” – powiedział Artur Skura.

Zapisy właśnie się rozpoczęły, RWO szacuje, że w pierwszej edycji weźmie udział do 50 nauczycieli. Organizują się także ośrodki szkoleń linuksowych dla nauczycieli w innych miastach, zwykle pod agendą działających tam firm „linuksowych”. 7bulls.com jest ponadto w trakcie rozmów z ComArch-em, z którym także będzie mógł organizować szkolenia dla nauczycieli.