Linux dla nauczycieli

Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania organizuje w Warszawie bezpłatne półroczne kursy obsługi Linuksa dla nauczycieli informatyki.

Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania rozpoczął zapisy na bezpłatne kursy z zakresu obsługi systemu operacyjnego Linux dla nauczycieli informatyki. Celem kursów jest umożliwienie realizacji zadań programowych przy wykorzystaniu systemu Linux i darmowego oprogramowania. W zamyśle organizatorów szkoleń, realizowany raz w tygodniu przez pół roku program ma zapoznać zainteresowanych nauczycieli z Linuksem od strony użytkownika stacji roboczej. Obejmie więc instalację, konfigurację sprzętu, obsługę aplikacji. „W miarę zainteresowania rozważymy rozszerzenie programu o bardziej zaawansowane zagadnienia, jak np. obsługa serwera linuksowego” – mówi Artur Skura, członek RWO i zarazem rzecznik 7bulls.com.

Szkolenia będą odbywały się w siedzibie firmy 7bulls.com w Warszawie. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy umieszczono na stroniehttp://rwo.pl/szkolenia/.

Według informacji przedstawiciela RWO zainteresowanie szkoleniami linuksowymi było często sygnalizowane przez nauczycieli informatyki. „Resort edukacji przy wyborze na partnera dla szkół Microsoftu podkreślał, że decyduje o tym m.in. fakt oferty szkoleniowej dla nauczycieli. Chcemy więc stworzyć podstawy do możliwości wyboru także innych elementów w ramach programu edukacyjnego” – powiedział Artur Skura.

Zapisy właśnie się rozpoczęły, RWO szacuje, że w pierwszej edycji weźmie udział do 50 nauczycieli. Organizują się także ośrodki szkoleń linuksowych dla nauczycieli w innych miastach, zwykle pod agendą działających tam firm „linuksowych”. 7bulls.com jest ponadto w trakcie rozmów z ComArch-em, z którym także będzie mógł organizować szkolenia dla nauczycieli.