Lindows się broni

Firma Lindows, opracowująca system operacyjny LindowsOS umożliwiający wykorzystanie programów stworzonych dla Windows na komputerach obsługiwanych przez Linux zwróciła się o oddalenie pozwu przeciwko niej.

W grudniu Microsoft złożył pozew przeciwko Lindows zarzucając mu wykorzystanie znaku towarowego jakim jest nazwa systemu operacyjnego Windows. Przesłuchania przewidziane są na 1 lutego br., Microsoft domaga się zaprzestania przez firmę używania nazwy Lindows. Przedstawiciele pozwanej firmy zwracają uwagę, że MSFT nie domaga się podobnych działań od innych firm wykorzystujących w nazwie produktu słowo „windows”. Lindows stara się o oddalenie pozwu z przyczyn formalnych, zasłaniając się faktem, że nie prowadzi działalności w stanie Washington, gdzie wpłynął pozew.

Powstały w październiku 2001 roku Lindows planował rozpoczęcie sprzedaży wersji 1.0 LindowsOS na początku br. (według zapowiedzi cena miała wynosić 99 USD). Jednak w związku z pozwem firma nie dotrzymała na razie grudniowego terminu przedstawienia wersji testowej.

Szef Lindows, Michael Robertson, wcześniej m.in. założyciel MP3.com, zwrócił się o pomoc do swoich klientów. Poprosił ich o przesyłanie nazw produktów wykorzystujących w nazwie słowo „windows”, które będą wykorzystane jako materiał dowodowy. Lindows ujawnił, że pozew Microsoftu zawiera żądanie ujawnienia bazy klientów, którzy wyrazili zainteresowanie Lindows – ich imion i nazwisk, a także ich adresów elektronicznych i miejsca zamieszkania.