Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Liczy się 4% słów kluczowych

Połowa wyników wyszukiwania na stronach firmy jest generowana przez zaledwie 4% unikalnych zapytań.

Warto optymalizować wyniki wyszukiwania dla 4% unikalnych zapytań, gdyż stanowią one 50% wszystkich zapytań w wyszukiwarkach na witrynach firm. Jeszcze mniej, bo tylko 2% najczęściej wpisywanych zapytań, generuje połowę ruchu na stronach typu e-commerce. Warto dodać, że 12% spośród wszystkich analizowanych zapytań zwracało zerowe wyniki. W przypadku stron z kategorii e-commerce zerowe wyniki wystąpiły w przypadku 8,5 % zapytań.

Do takich wniosków doszli analitycy z grupy Patricia Seybold Group, która przeprowadziła badanie dla firmy WebSideStory. Dokonano analizy 34 milionów zapytań na 40 witrynach indeksowanych przez WebSideStory Search oraz HBX Analitics.

Liczy się 4% słów kluczowych

Korzystanie z wyszukiwarek na stronie firmy przez odwiedzających

Hasła wpisywanie w pole wyszukiwarki, są wielkim prezentem od klientów. Mówią Ci czego chcą, do tego swoimi własnymi słowami - pisze autorka raportu Susan A. Aldrich.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że wyszukiwarka na stronach firmy jest bezcennym źródłem informacji, dzięki któremu można przygotować witrynę tak, aby jak najbardziej odpowiadała potrzebom użytkowników. Dodają, że optymalizacja wyników wyszukiwania na stronach firmy powinna być tak samo ważna jak SEM (Search Engine Marketing).

Cały raport do pobrania: The Other Search: Making the Most of Site Search to Optimize the Total Customer Experience