Lepszy wzrost

Witold Orłowski, doradca prezydenta do spraw ekonomicznych uważa, że wzrost gospodarczy w I kw. br. wyniósł ponad 6%, a w całym roku 2004 wyniesie między 5 a 6%.

Założenia rządowe na ten rok to wzrost PKB o ok. 5%. Witold Orłowski stwierdził, że obecny wzrost gospodarczy napędzany jest cały czas przez eksport i nie jest to "jakiś przypadkowy ewenement, który zniknie za dwa miesiące. W ciągu najbliższego roku – półtora nastąpi zmiana struktury popytu stojącego za wzrostem gospodarczym. Eksport się utrzyma, ale nie będzie już głównym silnikiem ciągnącym gospodarkę, w coraz większym stopniu robią to inwestycje" - powiedział.

Zdaniem Orłowskiego, Polskę czeka stabilny, długotrwały wzrost gospodarczy, choć nie obędzie się bez problemów. W najbliższych latach wzrostowi rynku towarzyszyć będzie silny wzrost konkurencji.