Lepszy rok Cisco

W zakończonym roku finansowym 2002 Cisco Systems odnotowało 15-proc. spadek przychodów, firma wypracowała za to dodatni wynik netto. Cisco poinformowało o rozszerzeniu programu skupu akcji – do września 2003 roku planuje wykupić z rynku i umorzyć papiery o łącznej wartości 8 mld USD.

Przychody firmy w IV kwartale zakończonego roku finansowego wyniosły 4,8 mld USD. Oznacza to 12-proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Zysk netto wyniósł 772 mln USD, a zysk pro forma – bez uwzględniania kosztów przejęć, podatku dochodowego od opcji zrealizowanych dla pracowników i kosztów jednorazowych – wyniósł 1 mld USD, czyli 14 centów na akcję (w prognozach zakładano 12 centów na akcję).

Na koniec roku firma odnotowała 18,9 mld USD przychodów, czyli o 15% mniej niż w roku ubiegłym. Cisco odnotowało za to, w odróżnieniu od poprzedniego roku, dodatni wynik netto. Zysk pro forma za rok finansowy 2002 wyniósł 2,9 mld USD (39 centów na akcję), a zysk netto – 1,9 mld USD. Rok wcześniej firma odnotowała stratę netto w wysokości 1 mld USD i zysk pro forma w wysokości 3,1 mld USD. Z końcem roku obrachunkowego 2002 Cisco miało 21,5 mld USD w gotówce, papierach wartościowych i inwestycjach – o 6,6 mld USD więcej niż na początku roku.

Jednocześnie Cisco zapowiedziało rozszerzenie programu wykupu swoich akcji. We wrześniu ub. roku Cisco Systems zapowiedziało wykupienie i umorzenie w ciągu dwóch lat swoich akcji o wartości 3 mld USD – notowania akcji spółki oscylowały wówczas około 60 USD. Dotychczas skupiono akcje o wartości 2 mld USD. Obecnie na ten cel przeznaczono dodatkowe 5 mld USD, tak, że w sumie wartość wykupionych i umorzonych do września 2003 roku akcji ma wynieść 8 mld USD. Wczoraj przed ogłoszeniem wyników finansowych, na zamknięciu sesji Nasdaq, za akcję Cisco Systems płacono 12,07 USD.

Cisco Systems nie podaje wyników finansowych poszczególnych krajów. Według dyrektora generalnego Cisco Systems Poland, Dariusza Chwiejczaka, w minionym roku finansowym do najważniejszych zjawisk na krajowym rynku należał rozwój nowych operatorów – często wybierających na dostawcę technologii Cisco (np. Energis i Tel-Energo) oraz rozwój telefonii IP .

Polskie Cisco dokonało w minionym roku finansowym zmian we własnej strukturze. "Cisco Systems praktycznie zakończyło w Polsce budowę i konsolidację sieci partnerów handlowych. Mamy 32 certyfikowanych partnerów, w tym dziesięciu mających prestiżowe złote lub srebrne certyfikaty. Firmy te włożyły ogromny wysiłek w wykształcenie najwyższej klasy specjalistów oraz budowę systemu wsparcia technicznego. Dzięki temu rozwiązania Cisco objęte są w Polsce wsparciem technicznym przez wszystkich największych polskich integratorów” – powiedział Dariusz Chwiejczak.