Lepszy CEO mniej uczony?

Coraz więcej dyrektorów zarządzających posiada tytuły MBA i inne, co przyjmowane jest z otuchą. Ale czy na pewno lepiej wyedukowany CEO to skuteczniejszy CEO?

Badacze z Lubin School of Business Uniwersytetu Pace w Stanach Zjednocoznych spróbowali zbadać korelacje między wykształceniem dyrektora a wynikami firmy. Wykorzystali do tego dwustopniową ocenę jakości edukacji otrzymanej przez CEO. Po pierwsze - stopień i dyplom CEO, po drugie - średnia wyników egzaminów wstępnych na uczelnie (egzaminy SAT, LSAT lub GMAT, wstępne na programy undergraduate studies, studia prawnicze i kursy MBA) w ich uczelniach.

Do badania wytypowano próbkę 482 CEO, absolwentów amerykańskich uniwersytetów, którzy w styczniu 2000 roku kierowali firmami notowanymi na nowojorskiej giełdzie. W grupie tej, jak się okazało, znaleźli się CEO, którzy najczęściej posiadali tytuły MBA albo wydziału prawa z najlepszych uczelni w USA. Jedna trzecia legitymuje się dyplomem MBA a średnia z egzaminu GMAT wynosiła 656,7 punktów na 800 możliwych. 12% CEO ukończyło studia prawnicze, a średnia wyników LSAT z ich wydziałów wynosiła 161,8 na 180. 10% dyrektorów posiadało inne tytuły, np. inżynierów albo z psychologii.

Następnie badacze porównali profile edukacyjne CEO ze wskaźnikami efektywności działania skorygowanymi o ryzyko kierowanych przez nich firm.

Jak się okazało - brak dowodów, by CEO wywodzący się z prestiżowych uczelni działali skuteczniej, niż CEO z mniej prestiżowych szkół. Więcej - badacze zaobserwowali wręcz negatywną korelację pomiędzy prestiżem ukończonej uczelni a wynikami firmy. Jak się okazało, firmy z najniższym zwrotem na aktywach w badanej grupie częściej kierowane były przez CEO ze szkół, w których poziom nauczania był wyższy (średnia z egzaminów SAT). Ponadto, firmy kierowane przez CEO z tytułem MBA albo prawniczym, wcale nie miały lepszych wyników niż spółki dowodzone przez CEO bez dyplomu (po programach undergraduate studies). Ich firmy miały także gorsze wyniki, niż spółki, których szefowie ukończyli studia z dyplomami w innych specjalnościach.