Lepsze wyniki ComputerLand-u

W pierwszym kwartale 2001r. spółka odnotowała poprawę wyników finansowych.

W tym czasie nastąpił wzrost zysku netto o 18% i wzrost przychodów o 13,3%, które wyniosły odpowiednio 3,152 mln zł i 88 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł aż o 402%. W stosunku do okresu 12 miesięcznego, zakończonego 31 marca ub r., w ciągu 12 miesięcy do 31 marca br. zysk netto wzrósł o 34 % do 24,8 mln zł, a zysk operacyjny o 60% do 41 mln zł. Wzrost sprzedaży netto wyniósł 6,6%, do 476,5 mln zł. Poprawa wyników finansowych ComputerLandu znalazła odbicie we wzroście zysku na akcję z 3,00 zł. do 3,81 zł, pomimo zwiększenia ich ilości w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 359 425 sztuk.

Lepszą sytuację finansową spowodowało głównie podpisanie umowy na wdrożenie zaawansowanego oprogramowania z WBK S.A. i Bankiem Zachodnim SA. Wartość umowy przekracza 10 mln zł. netto. Wdrożenie zakończy się przed upływem br. Na poprawę wyników finansowych wpływ miała także umowa na wdrożenie systemu informatycznego dla obsługi księgowej Departamentu Gospodarki Pieniężnej z PKO BP. Wartość tej umowy wynosi ponad 5 mln zł. netto. W I kw. 2001r. ComputerLand jako pierwsza firma w Europie wschodniej i Azji dołączyła w 2001 roku do grona IBM e-business Partner.

2 marca br. WZA spółki podjęło decyzję o emisji 10 tys. obligacji na okaziciela serii B, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela przyszłej serii N. Maksymalna liczba akcji przyszłej serii N nie może przekroczyć 750 tys. szt., co stanowi do 11,5% kapitału akcyjnego Spółki zarejestrowanego na koniec ub. r. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 10 tys. zł, a łączna wartość nominalna emisji wyniesie 100 mln zł.