Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Lepsze prognozy Compaqa na rok 2002

Dziesięć dni po tym jak firma ogłosiła lepsze niż oczekiwano wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2001, koncern podniósł również szacunki na rok bieżący.

Ostatnie 4 miesiące Compaq Computer zakończył przychodami w wysokości 8,5 mld USD i zyskiem netto na poziomie 56 mln USD. Zarząd koncernu spodziewa się, że tegoroczne wyniki finansowe firmy będą również wyższe od prognozowanych przez analityków.

W 2002 r. najważniejsze dla Compaqa będzie zwiększenie przychodów z usług i przywrócenie rentowności działu produkującego komputery. Zarząd firmy liczy, że może to nastąpić w II połowie tego roku. Zintensyfikowanie działań na rynku korporacyjnym ma spowodować wzrost przychodów spółki do poziomu 34 mld USD ( 33,6 mln USD w 2001 r.). Zarząd koncernu oświadczył jednocześnie, że są to bardzo ostrożne prognozy, zakładające brak wyraźnej poprawy sytuacji na rynku IT. W wypadku powrotu koniunktury wzrost przychodów Compaqa będzie znacznie większy niż 1-procentowy.

Analitycy sądzą, że ogłaszając korzystne prognozy finansowe, zarząd Compaqa chce pokazać, iż firma jest zdolna przetrwać samodzielnie na wymagającym rynku. Koncern daje jednocześnie sygnał akcjonariuszom HP, jak bardzo atrakcyjnym partnerem może być dla Hewlett-Packard.