Łącze internetowe 10 Gb/s w Polsce

Na zamówienie europejskiej organizacji Dante, TeliaSonera International Carrier uruchomiła międzynarodowe łącze internetowe do Polski o przepustowości 10 Gb/s.

Łącze światłowodowe między Polską a europejską siecią badawczą GÉANT powstało w wyniku realizacji projektu, którego celem jest połączenie narodowych sieci naukowo-badawczych w całej Europie w jedną infrastrukturę. Instalację polskiego odcinka wykonała TeliaSonera IC (właściciel i operator globalnej sieci światłowodowej Viking), która realizuje w Polsce usługi międzynarodowej transmisji danych dla operatorów potrzebujących dużych przepływności w sieci.

Realizacja projektu, koordynowanego przez organizację Dante (Cambridge, Wielka Brytania), umożliwia naukowcom znajdującym się w odległych od siebie ośrodkach badawczych wspólne działanie, tak jakby pracowali w jednym laboratorium. Uruchomione przez Telię połączenie między ośrodkami badawczymi jest jednocześnie pierwszym w Polsce międzynarodowym łączem internetowym o przepustowości 10 Gb/s.

Ogólnoeuropejska sieć badawcza GEANT obejmuje obecnie ok. 3500 placówek uniwersyteckich i instytucji badawczych oraz zapewnia komunikację między studentami i naukowcami w 30 krajach Europy. Przepustowość sieci szkieletowej tej klasy sięga od kilku do kilkunastu Gb/s i umożliwia europejskim naukowcom konkurowanie na arenie międzynarodowej. Jest to obecnie największa tego typu instalacja w Europie, ułatwiająca 8 milionom europejskim studentom wymianę informacji poprzez Internet. Stanowi również podstawę tworzenia „wirtualnych laboratoriów” i „wirtualnych instytutów”.