Laboratorium URTiP z certyfikatem i komorą

Podlegające URTiP Centralne Laboratorium Badań Technicznych (CLBT) w Boruczy otrzymało nowy Certyfikat Akredytacji. Ponadto do użytku oddano największą w Polsce komorę bezodbiciową do przeprowadzania badań kompatybilności elektromagnetycznej.

Certyfikat potwierdza spełnianie przez Laboratorium wymagań nowej normy (PN-EN ISO/IEC 17025). W ośrodku pomiarowo-badawczym CLBT w Boruczy została także oddana do użytku komora bezodbiciowa, która służy do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego, emitowanego przez wszystkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym. W komorze można również badać odporność tych urządzeń na działanie pola.

Certyfikat umożliwia prowadzenie kontroli w zakresie spełniania przez urządzenia telekomunikacyjne, radiowe oraz inną aparaturę wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, czyli zdolności do prawidłowego działania bez wywoływania zakłóceń w pracy innych urządzeń lub szkody dla środowiska. Obecnie przed wprowadzeniem do sprzedaży producenci lub dystrybutorzy muszą poddać urządzenia badaniom technicznym i uzyskać certyfikat zgodności. System oceny zgodności zastąpi stosowaną w latach ubiegłych procedurę homologacji.

Oddana właśnie do użytku komora bezodbiciowa (23x12x8 metrów), największa w Polsce, jest najważniejszym wyposażeniem ośrodka w Boruczy. Komora posiada stół obrotowy o średnicy 4,5 metra i nośności 4 ton. Umożliwia badanie odporności urządzeń w zakresie częstotliwości od 26 MHz do 18 GHz oraz natężenia emitowanego przez nie pola elektromagnetycznego. Parametry techniczne komory, potwierdzone Certyfikatem, spełniają wymagania polskich, europejskich i światowych organizacji normalizacyjnych. Komora powstała m.in. dzięki środkom pomocowym z Unii Europejskiej w ramach Programu PHARE.

CLBT jest akredytowanym laboratorium badawczym od 1999 roku. Prowadzi działalność w zakresie badania kompatybilności elektromagnetycznej. CLBT wykonuje badania m.in.: radiotelefonów analogowych i cyfrowych, radiotelefonów CB, nadajników telewizyjnych i radiowych, telefonów i mikrofonów bezprzewodowych, stacji bazowych i abonenckich telefonii komórkowej, radiostacji i urządzeń nawigacji lotniczej, radiostacji morskich, urządzeń powszechnego użytku (m.in. sprzęt AGD), urządzeń przemysłowych i naukowych. W laboratorium wykonuje się również techniczne ekspertyzy, badania systemów i urządzeń w miejscu ich zainstalowania.