Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kwestia zaufania

Większość internautów woli przekazywać poprzez Internet swoje dane osobowe firmom i instytucjom znanym z tradycyjnej gospodarki, niż portalom, czy dostawcom usług internetowych.

Według badań przeprowadzonych przez agencję Jupiter Media Metrix, większość internautów kontaktuje się i korzysta z usług tych samych firm i instytucji, które obsługiwały ich w tradycyjny sposób. Im także przekazują dane osobowe i finansowe.

Firma przebadała przyzwyczajenia 1989 internautów, błąd statystyczny w badaniu wynosi 3%. Tylko 5% internautów z ponad pięcioletnim stażem w surfowaniu było skłonnych na tyle zaufać portalom i firmom ISP, żeby przekazać im dane prywatne. Ponad 36% internetowych „weteranów” i 12% tych sieciowych klientów, którzy surfują krócej niż rok przechowywało poufne informacje w sieciowych przedstawicielstwach swoich tradycyjnych usługodawców. Odpowiednio 31% i 13% internautów z różnym stażem przekazało online tego typu informacje bankom.

W podsumowaniu raportu JMM podkreśla, że mimo przewagi nad firmami ISP - banki i inne tradycyjne firmy powinny rozwijać prace nad integracją swojej oferty online.

<i>Źródło: CNET.com</i>