Kto się interesuje Wirtualną Polską?

Przez moment jeden z serwisów internetowych informował, że inwestycją w WP zainteresowana jest spółka Yahoo. Wiadomość została szybko usunięta. Jak ten fakt komentuje przedstawiciel Wirtualnej Polski?

Wirtualna Polska to drugi największy polski portal. Dość naturalne wydaje się, że wraz z poprawą jego sytuacji krajowi i zagraniczni inwestorzy są nim zainteresowani. Rzecznik Wirtualnej Polski, Wojciech Kądziołka przypomniał jednak, że w obecnej sytuacji spółki, przy niejasnym układzie właścicielskim portalu trudno mówić o podpisywaniu umów z jakimkolwiek inwestorem.

O powiązaniach kapitałowych z krajowymi i zagranicznymi inwestorami bedą decydować przyszli właściciele portalu. - wyjaśnia.

Czy inwestorem będzie Yahoo? Nie zdziwiłbym się, gdyby pojawiło się zainteresowanie ze strony Yahoo. Nie słyszałem jednak o takiej propozycji.

Według rzecznika WP niejeden inwestor na poważnie myśli o finansowym zaangażowaniu w portal. Docierają do nas sygnały świadczące o zainteresowaniu krajowych i zagranicznych inwestorów, co odbieramy jako odpowiedź na coraz lepsze wyniki osiągane przez Wirtualną Polskę oraz wyraz poparcia dla obranego przez nas kursu.

Jak dotąd nie uzyskaliśmy odpowiedzi od przedstawicieli spółki Yahoo na pytanie o jej zainteresowanie inwestycją w polski portal. Swoją ofertę podtrzymuje fundusz MCI.