Kto jest kim w HRM

Nowy serwis internetowy poświęcony tematyce zarządzania zasobami ludzkimi jest pierwszym etapem powstawania raportu „HRM – kto jest kim”.

Na stronie www.hrm-ktojestkim.pl jest już wstępna wersja raportu, zawierająca m.in. kilkadziesiąt wywiadów z przedstawicielami rynku HRM w Polsce. Za pośrednictwem serwisu można też ściągnąć formularz ankiety, której wypełnienie umożliwia znalezienia się w raporcie. Zgłoszenia do publikacji „HRM – kto jest kim” będą zbierane do 30 listopada br. Raport ukaże się na początku przyszłego roku m.in. w postaci płyty CD jako bezpłatny dodatek do pism o problematyce HRM. Ma on też na celu zintegrowanie środowiska polskiego HRM oraz wspieranie powstawania grup dyskusyjnych służących wymianie wiedzy i doświadczeń.

Patronat merytoryczny nad publikacją zapewniły Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, a powstanie raportu wspiera ING Employee Benefits.