Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kto i jak do Internetu

Global eMarketing przeprowadziła badanie sposobu korzystania z Internetu przez użytkowników „modemowych” i posiadających stałe łącze.

Badanie przeprowadzono na grupie internautów odwiedzających serwisy podłączone do systemu GeMius. Dla celów analizy przyjęto założenie, że osoby korzystające z Internetu za pomocą stałych łącz to osoby łączące się z pracy oraz uczelni. Trzecią grupę stanowią użytkownicy łączący się za pomocą modemu. Proporcje tych trzech grup w próbce wynosiły odpowiednio 62%, 3,5% i 34,5%. Wytypowane grupy przebadano też pod kątem aktywności w Internecie, lokalizacji geograficznej, stosowanych przeglądarek i systemów operacyjnych.

Średni czas wizyty „modemowca” mieści się w granicach 4-5 minut, a internauty korzystającego ze stałego łącza przekracza 5 minut. Użytkownicy korzystający ze stałych łączy surfują głównie w godzinach pracy – między 9 a 17. Maksimum ruchu w Internecie przypada na godzinę 14, przy czym ten szczyt w przypadku internautów korzystających z uczelnianego sztywnego łącza przypada nieco wcześniej – na 11. Około 17 następuje „zmiana” i w Sieci zaczynają dominować użytkownicy modemowi. Główna aktywność modemowców rozpoczyna się po 18.

Z analizy wynika, że najwięcej internautów pochodziło z mazowieckiego (blisko 19%, zarazem 50% badanych łączących się z uczelni), śląskiego (12,5%) i dolnośląskiego (11%). Z małopolskiego pochodziło ponad 30% badanych łączących się z uczelni. Najwięcej użytkowników korzysta z Windows 98 (53,3%), 12,4% - z Windows ME, a 11% z Windows 2000. Około 0,6% korzysta z Linuxa, tyle samo z MacOS. Wśród przeglądarek dominuje Internet Explorer 5.x i 6.x, odpowiednio 60,5% i 32,5% internautów.