Kto głosował

Grupą, która najmniej licznie uczestniczyła w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego była młodzież - wynika z badań CBOS.

Zaledwie 18% osób uczestniczących w głosowaniu stanowili ludzie w wieku 18-24 lata. Najliczniejszą grupę wyborców - wg CBOS - stanowili respondenci w wieku 55-64 lata (40%), powyżej 64 roku życia (36%) i 45-54 latkowie (32%). Ogółem frekwencja w czerwcowych wyborach wyniosła 20,87%.

Wśród osób, które deklarowały CBOS swoje poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 32% wzięło udział w wyborach do PE, a 68% zostało w domu. Wśród przeciwników integracji 22% głosowało w wyborach do PE, a 78% nie wzięło udziału w głosowaniu. Jak widać pogląd na członkostwo Polski w UE nie miał raczej wpływu na decyzję uczestniczenia w głosowaniu.

41% ankietowanych zdecydowało na kogo głosować ponad dwa tygodnie przed wyborami, 27% - w dniu wyborów, 18% - w ostatnim tygodniu przed wyborami. Przy decyzji na kogo głosować co drugi ankietowany kierował się osobą kandydata, 45% nazwą partii albo komitetu wyborczego, 5% respondentów nie umiało określić motywów swojej decyzji.

Aż 43% respondentów, którzy nie uczestniczyli w wyborach do PE oświadczyło, że sytuacja w Polsce zniechęciła ich do udziału we wszelkich wyborach, co czwarty nie znał kandydatów startujących w wyborach, 23% w ogóle nie interesuje się polityką, a 21% zniechęciło wrażenie, że politycy ubiegają się o mandaty eurodeputowanych ponieważ interesuje ich zdobycie intratnych posad. 18% nie poszło do urn, ponieważ nie widzieli odpowiedniego kandydata, a 15% nie znało programów partii i komitetów wyborczych. Po 14% nie uczestniczyło w głosowaniu z powodu braku czasu lub pobytu poza miejscem zamieszkania, oraz z powodu niedostatecznej wiedzy na temat PE.