Kto chce płacić przez telefon

Jedna trzecia polskich właścicieli kont bankowych jest zainteresowana płatnościami mobilnymi.

Firma IQS Instant Group na zlecenie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, przeprowadziła ankietę wśród posiadaczy kont bankowych, której celem było poznanie zainteresowania płatnościami mobilnymi.

33% respondentów wykazało zainteresowanie możliwością dokonywania operacji finansowych przy użyciu telefonu komórkowego. Są to głównie osoby do 30 roku życia (67%) z wykształceniem średnim lub wyższym, aktywne zawodowo, ceniące swój czas (31%), na ogół mieszkańcy dużych miast. Za największą zaletę płatności mobilnych uznają możliwość płacenia rachunków przez telefon komórkowy, szybkość działania i bezpieczeństwo.

Wśród osób, które jeszcze nie wiedzą, czy będą korzystać z płatności mobilnych 12% podejmie decyzję kierując się ceną takich usług, a 26% będzie korzystać, jeśli "rozwiązanie sprawdzi się w praktyce".

Ankietowani, którzy zdecydowanie nie chcą korzystać z takich rozwiązań, najczęściej uzasadniają to brakiem telefonu komórkowego (30%), nie uzasadniają ("bo nie") - 27%, nie są pewni, czy takie rozwiązanie jest bezpieczne (13%), wolą posługiwać się gotówką (12%), obawiają się zbyt skomplikowanych procedur (9%).