Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Krótko: Stopklatka SA - zmiany w drodze na NewConnect

Termin oferty prywatnej Stopklatka SA, a tym samym planowana data debiutu na NewConnect, zostały przesunięte na II kwartał br. W ramach oferty prywatnej firma postanowiła pozyskać 1 milion złotych. Początkowo z pozyskanych środków Spółka planowała równolegle rozbudować własny serwis o funkcjonalności społecznościowe i rekomendacyjne oraz wprowadzić sprzedaż biletów kinowych, jednak plan ten się częściowo zmienił. - Wprowadzenie systemu sprzedaży biletów będzie kolejnym etapem rozwoju spółki - mówi Adam Bortnik, Prezes Zarządu Stopklatka SA.