Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Krótko: Bankier.pl bez Macieja Klepackiego

Maciej Klepacki, Członek Zarządu Bankier.pl S.A. złożył rezygnację z pełnionej funkcji i z końcem lutego bieżącego roku odejdzie ze spółki. Klepacki odpowiedzialny był za marketing i relacje inwestorskie, nieznane są przyczyny jego rezygnacji. Spółka Bankier.pl nie poinformowała, kto obejmie zwalniane stanowisko.