Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Krótka kadencja CMO

Przeciętna kadencja dyrektora ds. marketingu w sektorze b2c w USA wprawdzie w ostatnim roku się wydłużyła, ale i tak CMO utrzymują się na stanowisku krócej niż pozostali przedstawiciele kadry zarządzającej - wynika z badania firmy Spencer Stuart.

Rok temu średnia długość kadencji CMO wynosiła 22,9 miesiąca, w tym roku 23,7 miesiąca. W badaniu wzięto pod uwagę okres piastowania stanowiska przez szefów marketingu w 100 firmach. Największą rotację można zaobserwować wśród marketingowców firm z sektora przemysłu - utrzymują się na stanowiskach średnio przez 12 miesięcy. Natomiast najdłużej na posadzie pozostają CMO w sektorze finansowym - średnio 40 miesięcy.

Wśród wszystkich stanowisk poziomu C w badanych firmach, CMO mieli najkrótszą średnią kadencję. Najdłużej stanowisko zajmują CEO - średnio 44,4 miesiąca, na drugim miejscu znaleźli się CFO - 39,4 miesiąca, na trzecim CIO - 36,4 miesiąca.