Krótka kadencja CMO

Przeciętna kadencja dyrektora ds. marketingu w sektorze b2c w USA wprawdzie w ostatnim roku się wydłużyła, ale i tak CMO utrzymują się na stanowisku krócej niż pozostali przedstawiciele kadry zarządzającej - wynika z badania firmy Spencer Stuart.

Rok temu średnia długość kadencji CMO wynosiła 22,9 miesiąca, w tym roku 23,7 miesiąca. W badaniu wzięto pod uwagę okres piastowania stanowiska przez szefów marketingu w 100 firmach. Największą rotację można zaobserwować wśród marketingowców firm z sektora przemysłu - utrzymują się na stanowiskach średnio przez 12 miesięcy. Natomiast najdłużej na posadzie pozostają CMO w sektorze finansowym - średnio 40 miesięcy.

Wśród wszystkich stanowisk poziomu C w badanych firmach, CMO mieli najkrótszą średnią kadencję. Najdłużej stanowisko zajmują CEO - średnio 44,4 miesiąca, na drugim miejscu znaleźli się CFO - 39,4 miesiąca, na trzecim CIO - 36,4 miesiąca.