Kraków online z prądem

Pattern Communications rozpoczęła, choć z ponad trzymiesięcznym poślizgiem, świadczenie usług dostępowych w oparciu o technologię PLC w Krakowie. Niepewne są natomiast losy podobnego projektu warszawskiego STOEN-u.

Pattern Communications rozpoczęła sprzedaż usługi dostępu do Internetu poprzez sieć elektryczną na obszarach obsługiwanych przez Zakład Energetyczny Kraków. Usługi oferowane są w trzech taryfach, we wszystkich przypadkach z gwarantowanym pasmem do klienta 256 kbs. Taryfy Srebrna, Złota i Platynowa różnią się natomiast ilością danych możliwych do ściągnięcia i wysłania w ciągu miesiąca. Są to odpowiednio 250 MB i 750 MB w przypadku dwóch pierwszych taryf lub - w przypadku taryfy Platynowej - ilość jest nieograniczona. Opłata instalacyjna wynosi 200 zł, miesięczny abonament to odpowiednio 80 zł w taryfie Srebrnej, 120 zł w Złotej i 199 w Platynowej. Dodatkowo 99 zł trzeba przeznaczyć na kaucję za modem wypożyczany przez Pattern Communications. Przekroczenie założonego przewidzianego abonamentem limitu pobranych i wysłanych danych kosztuje 20 gr za 1 MB w taryfie Srebrnej i 16 gr w Złotej.

PC świadczy usługi w oparciu o umowę podpisaną w lutym z ZE Kraków. Pierwotnie usługa miała być uruchomiona już w marcu br. "Opóźnienie wynikło z konieczności lepszego zbadania rynku i zapotrzebowania na usługę. Przeprowadzano także dodatkowe testy techniczne" - mówi Kinga Maciejewska, rzecznik Pattern Communications. Krakowski zakład obsługuje łącznie 770 tys. gospodarstw w Krakowie i Nowej Hucie. Pattern Communications chce do końca br. pozyskać do 2 tys. abonentów poprzez własną sieć sprzedawców.

Firma nie podaje terminarza kolejnych wdrożeń usługi w innych miastach. "Prowadzimy testy we współpracy z sześcioma zakładami energetycznymi w kraju (Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym, Energetyką Poznańską, ZE Warszawa-Teren, Lubelskimi Zakładami Energetycznymi, ZE Płock i ZE Toruń - przyp. red.), jednak na razie nie możemy poinformować, kiedy zaczniemy sprzedawać usługę w tych miastach. Prawdopodobnie jednak, przynajmniej w niektórych rejonach odbędzie się to jeszcze w br." - powiedziała Kinga Maciejewska. W ciągu "kilku miesięcy" w Krakowie mają być także uruchomione usługi telefoniczne. „Spodziewamy się, że nastąpi to najwcześniej za 6 miesięcy” – precyzuje prezes firmy, Marcin Bodnar. Pattern Communications przyłącza abonentów do sieci szkieletowej Tel-Energo, korzysta ze sprzętu izraelskiej spółki Main.net oraz szwajcarskiego ASCOM. W Krakowie będą wykorzystywane wyłącznie rozwiązania firmy izraelskiej. „Wynika to z faktu, że rozwiązania Main.net są lepiej przystosowane do polskich warunków. Sprzęt ASCOM-u wymaga w dalszym ciągu testowania” – twierdzi Marcin Bodnar.

W grudniu ub. roku zapowiadano też na początek 2002 roku uruchomienie usługi dostępu z gniazdka także w Warszawie. Operatorem miał być STOEN. Projekt został jednak zawieszony w związku z prywatyzacją firmy. Ministerstwo skarbu prowadzi obecnie równoległe negocjacje z trójką inwestorów - francuskim EDF, belgijskim Electrabelem i niemieckim RWE. Z tej trójki jedynie niemiecki RWE realizuje projekt usług dostępowych w technologii PLC. "Dopiero po finalizacji tego procesu podjęte zostaną decyzje dotyczące tego, czy projekt usługi będzie kontynuowany, czy też zarzucony. W chwili obecnej nie możemy podać na temat terminów żadnych informacji. Jesteśmy po udanych testach technologicznych, gotowi do wdrożenia. Ewentualne uruchomienie i rozwój usługi zależy więc od decyzji nowego inwestora i wielkości ewentualnie przyznanego budżetu" - powiedział Tomasz Jerzak, specjalista pracujący w STOEN-ie przy projekcie. W opinii prezesa Pattern Communications, wpływ na opóźnienie projektu może mieć jednak również fakt, że STOEN postawił na sprzęt ASCOM, który nadal wymaga testów i dostosowania. Czy zatem krakowska spółka może wykorzystać opóźnienie STOEN-u i wejść szybciej od niego na rynek warszawski? Prezes Pattern Communications potwierdza fakt prowadzenia rozmów z ZE Warszawa Teren, unika jednak określenia dokładniejszego terminu uruchomienia usługi dostępowej. „Staramy się mówić o wdrażaniu usługi w czasie przeszłym, więc i tym razem poinformujemy dopiero po jej wprowadzeniu” – powiedział Marcin Bodnar.